Delavnica:Ukrepi trgovinske politike EU na carinskem področju – Priložnosti za slovenska podjetja

KDAJ: 24.06.2020 od 13 ure naprej

KJE: Gospodarska Zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana v dvorani D

Vabljeni na delavnico ZNS na temo Ukrepi trgovinske politike EU na carinskem področju – Priložnosti za slovenska podjetja.

Evropska komisija v okviru skupne trgovinske politike izvaja tudi ukrepe na področju uvoza blaga iz tretjih držav. Eden  takih ukrepov je uvedba avtonomnih tarifnih opustitev na podlagi zahtevkov podjetij iz EU. Omenjeni ukrep omogoča popolno ali delno oprostitev plačila carinskih dajatev bodisi za neomejeno ali omejeno količino uvoza. 

Namen ukrepa je omogočiti proizvodnim podjetjem v EU nabavo surovin, polizdelkov, sestavnih delov, opreme in materiala brez plačila ali z zmanjšanim plačilom carin in s tem izboljšanje njihove konkurenčnosti od podjetij iz tretjih držav. Sprejeti ukrep velja 5 let.

Oblikovanje zahtevkov za določitev carinske opustitve, postopek priprave dokumentacije za zahtevke in vodenje postopka pred pristojnim oddelkom Evropske komisije ter oblikovanje mnenja Skupine za gospodarska tarifna vprašanja nam bosta predstavila mag. Janez Rogelj, sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in Mohor Slatner iz FURS - Carinske uprave R Slovenije.


Delavnica je namenjena nabavnikom iz pretežno proizvodnih podjetij. 

Pridružite se podjetjem, katerih skupni prihranek do sedaj vloženih tovrstnih vlog bo predvidoma presegel 21 mio EUR!

Program in prijavnica.

ZNS delavnico organizira skupaj s podjetjem EMI PTM d.o.o.

Nazaj