Strateški strokovni posvet: Design to Cost oziroma kako razvijati stroškovno učinkovite izdelke

Spoštovani,

Vabljeni na Strokovni posvet Design to Cost oziroma kako razvijati stroškovno učinkovite izdelke, ki bo  

četrtek, 21. 03. 2019, ob 9. uri, v Danfoss Trata d.o.o., Ulica  Jožeta Jame 16,  Ljubljana - Šentvid.

Razvoj produktov, ki dodajajo vrednost in so stroškovno učinkoviti je ena od ključnih nalog v vseh proizvodnih podjetjih. Delež nabavnih stroškov pogosto presega polovico lastne vrednosti izdelka. Vključenost nabave v fazi razvoja in ustrezen vpliv na stroškovne odločitve je zato ključnega pomena.

 Kaj mora prispevati nabavna funkcija, kakšne so njene pristojnosti in odgovornosti v različnih fazah razvoja izdelka so vprašanja na katerih se lomijo kopja v marsikaterem proizvodnem podjetju.

 Na dogodku bomo pobliže spoznali nekatere od pristopov k obvladovanju nabavnih stroškov v fazi razvoja, ko je vpliv na cene največji. Ena od zelo učinkovitih metod je Design to Cost, ki jo uporablja marsikatero podjetje.

 Na posvet smo povabili g.Zlatko Bazianec, MBA, iz Deloitte Croatia, ki ima bogate izkušnje iz poslovnega svetovanje in še posebej na področju nabave, hkrati pa je uspešno deloval na projektih Design to Cost v slovenskih podjetjih. Skupaj bomo pogledali pogoje za uvedbo in samo metodo. Posvet je namenjen izpostavitvi dilem s katerimi se srečujemo nabavniki pri uporabi metode in kako jih učinkovito razreševati.

 

Pogledali bomo tudi kako iz vidika stroškovnih kalkulacij in stroškovnega računovodenja iskati priložnosti in izzive za stroškovno optimizacijo. To nam bo dalo vpogled v celovite stroške oziroma TCO (Total Cost of Ownership) in ideje kje iskati optimizacije v celotni reproverigi.

Predstavniki dveh slovenskih podjetij bodo predstavili primere dobrih praks. Da ne bi ostali samo pri teoriji, pa se bomo preizkusili tudi na praktičnem primeru in preizkusili kako bi uporaba metode izgledal v praksi. Le vaja dela mojstra.

 Glavni poudarki iz programa so (PROGRAM):

  • Kaj metoda Design to Cost je, kaj so njene osnove
  • Kako identificirati potenciale za stroškovno optimizacijo s pomočjo stroškovnega računovodenja in kalkulacij izdelka
  • Value Engineering kot metoda dodajanja vrednosti v praksi
  • Optimizacija procesov »total cost approach« in vpliv na stroške
  • Delo na praktičnem primeru
  • Napotki za uvedbo Design to Cost metode v praksi

*Predavanja bodo potekala v slovenskem in hrvaškem jeziku (naslovi so v angleškem jeziku zaradi lažjega navajanja tematike).

Vabljeni, da se nam pridružite in z nami prediskutirate vaše izzive in dileme  s področja Design to cost. Delite z nami svoje izkušnje ter poiščite odgovore na vaša odprta vprašanja.

 Strokovni posvet bo vodil Marko Lekše.

 Prijeten pozdrav,

 ZNS

 

Prijavnica ali elektonska prijava

Nazaj