Dogodki

ZNS samostojno ali v sodelovanju s partnerskimi podjetji za svoje člane redno organizira izobraževalne in ostale strokovne dogodke.

Letno se tako zvrstijo:

  • Spomladanski posvet, ki obravnava aktualne teme s področja nabave in oskrbnih verig
  • Nabavna konferenca (v sodelovanju s podjetjem Planet GV), največji slovenski dogodek za nabavnike
  • Jesenski posvet, ki je zdaj že tradicionalno posvečen napovedim gospodarskih gibanj in napovedim cenovnih gibanj najpomembnejših surovin v prihajajočem letu

Poleg gornjih treh dogodkov, pa organiziramo tudi delavnice, ki so običajno fokusirane izključno na eno temo ali problem, ter okrogle mize.

Gradiva z vseh preteklih dogodkov, katerih objavo so avtorji dovolili, so na voljo članom na članskih straneh.

Za predloge in pobude članov glede tem dogodkov smo vedno odprti, saj želimo ponuditi konkretne rešitve aktualnih problemov. Pred vsakim dogodkom tudi zbiramo vprašanja namenjena predavateljem, tako da smo lahko na samem dogodku zares konkretni in uporabni za naše člane.

Napoved dogodkov

Naši pretekli dogodki