Sekcija mladih nabavnikov Slovenije

Sekcija mladih nabavnikov Slovenije je ustanovljena pod okriljem mednarodno priznanega Združenja nabavnikov Slovenije in združuje posameznike s skupnimi interesi na področju nabave in oskrbnih verig. Člani aktivno sodelujejo pri aktivnostih sekcije ter tako omogočajo sekciji nenehni razvoj ob tem pa pridobivajo in nadgrajujejo svoja znanja in veščine, ki so nujno potrebna za uspešno in učinkovito delovanje posameznikov na področju nabave in oskrbnih verig.

 Poslanstvo, vizija in cilji

Poslanstvo:

Sekcija mladih nabavnikov Slovenije združuje ambiciozne in odgovorne posameznike z željo udejstvovanja na področju nabave in oskrbnih verig. Sekcija želi povečati prepoznavnost poklica nabavnik in prikazati pomembnost področja nabave in oskrbnih verig za celotno organizacijo. Svojim članom omogoča nadgradnjo znanj in veščin ob tem pa preko mreženja zagotavlja stik s strokovnjaki iz zasebnega in javnega sektorja.

Vizija:

Sekcija mladih nabavnikov Slovenije bo do leta 2020 postala vidni in priznani del Združenja nabavnikov Slovenije s trdnimi povezavami z gospodarstvom in fakultetami doma in v tujini. Kot takšna bo skrbela za svoj nenehni razvoj ob tem pa bo kot vezni člen zagotavljala visoko usposobljen  in motiviran kader s področja nabave in oskrbnih verig med svojim člani.

Cilji:

 • Vključevanje ambicioznih in odgovornih posameznikov v sekcijo mladih nabavnikov Slovenije,
 • skrb za razvoj članstva v sekciji mladih nabavnikov Slovenije,
 • spodbujanje mreženja med člani Združenja nabavnikov Slovenije in člani sekcije mladih nabavnikov Slovenije, ter prenos znanj in izkušenj med njimi,
 • vzpostavitev povezav med domačim in tujim akademskim in poslovnim okoljem,
 • organizacija izobraževanj in konferenc,
 • skrb za promocijo področja nabave in oskrbnih verig,
 • skrb za promocijo poklica nabavnik.

Vrednote

Člani sekcije mladih nabavnikov Slovenije se odlikujejo po naslednjih lastnostih:

 • so aktivni v združenju in izven njega,
 • pri svojem delu sledijo etičnemu kodeksu nabavnikov,
 • se odlikujejo v partnerskih odnosih,
 • so ambiciozni,
 • sprejemajo odgovornost,
 • imajo visoko stopnjo integritete,
 • so pravični,
 • imajo znanje za delo na področju nabave in oskrbnih verig,
 • strmijo k vse življenjskemu učenju,
 • imajo veselje do dela in svoje delo opravijo pravočasno in kvalitetno,
 • skrbijo za promocijo področij nabave in oskrbnih verig.

Program

Sekcija mladih nabavnikov Slovenije organizira naslednje aktivnosti:

 • Strokovna predavanja: Na strokovnih predavanjih predavajo strokovnjaki iz podjetniškega in akademskega sveta. Predvsem gre za predstavitev njihovega dela, izkušenj itd.
 • Izobraževalne delavnice: Namenjene so seznanitvi in nadgradnji znanja in veščin posameznikov, ki so potrebne pri delu na področju nabave in oskrbnih verig.
 • Okrogle mize: Namen okroglih miz je seznanitev in aktivna debata o trendih, smernicah itd., ki se tičejo nabave in oskrbnih verig. Predavajo strokovnjaki iz poslovnega in akademskega sveta.

 Člani sekcije mladih nabavnikov se tudi redno udeležujejo dogodkov, ki so že uveljavljeni in jih organizira krovno Združenje nabavnikov Slovenije.

Organi sekcije

Predsednik: Tilen Klobučar

Želite postati član Sekcije mladih nabavnikov Slovenije?

V Sekcijo mladih nabavnikov Slovenije se lahko včlanite dijaki in študenti. Prijavite se  tako, da izpolnite pristopno izjavo in nam jo pošljete skupaj z veljavnim potrdilom o šolanju na naš naslov ali po elektronski pošti.