IFPSM Standardna delovna mesta v nabavi

18 standardnih delovnih mest, ki so opisana na spodnji povezavi,
izhaja iz raziskav EIPM in uporabe instrumenta za
ocenjevanje kompetenc inštituta EIPM (Bee Resources ), ki
so več kot 15 let potekale v različnih sektorjih po vsem
svetu.
Inštitut EIPM zvezi IFPSM (in članom) podeljuje dovoljenje
za uporabo teh delovnih mest in njihovih opredelitev pod
blagovno znamko zveze IFPSM.
Inštitut EIPM je edini organ, ki ima pravico do spreminjanja
teh definicij in opisov. Inštitut EIPM bo zvezi IFPSM zagotovil
vse morebitne posodobitve.

Seznam standardnih delovnih mest zveze IFPSM
(International Federation of Purchasing and Supply
Management), pripravljen z uporabo knjižnice
delovnih mest inštituta EIPM ( European Institute for
Purchasing Management), objavljen maja 2019.