Strokovna literatura

Priročnik za vodjo nabave

Avtorji: Marina Lindič, Luka Rutar, Mark Tanko, Trpimir Štiglic, Polona Zupančič,Suzana Štular, Martin Breskvar, Franci Pušenjak
Pripravljeno v sodelovanju z Založbo Forum Media 

Pomembnost nabavne funkcije v podjetjih vztrajno raste – zaradi potencialov, ki še niso v celoti izkoriščeni, številna podjetja nanjo stavijo kot na »novo prodajo«. Dobrega vodjo nabave odlikujejo večstranskost, pogajalske in vodstvene veščine, informiranost, strateško razmišljanje, odlično poznavanje formalnih zahtev in sposobnost nenehnega ustvarjanja prihrankov!

Zaradi potrebe po pripomočku, ki bi vodjem nabave nudil podporo pri njihovem vsakdanjem delu, smo s strokovnjaki razvili praktičen priročnik z zgoščenko, ki je edinstven na slovenskem trgu.

S pomočjo priročnika in zgoščenke boste:

 • obvladovali stroške, zaloge in delovne procese: kako poiskati rezerve v organizaciji dela in časa, ustvarjati prihranke, ohranjati minimalne zaloge …
 • na pogajanjih dosegli optimalne dogovore: kako prepričljivo nastopiti, obvladati negativna čustva, oceniti sogovornika, pogajalske taktike …
 • ocenili dobavitelje in sklepali dolgoročna partnerstva: kategorizacija dobaviteljev, bonitetne ocene, strategije povezovanja, primeri dobre prakse …
 • sklepali pravno varne posle: ključno o pogodbah, odgovornostih in obveznostih, zakonodajnih zahtevah, poslovanju s tujino …
 • uspešno vodili ekipo in komunicirali z ostalimi oddelki: kako reševati konflikte, motivirati podrejene, zagotoviti izvedbo dodeljenih nalog, sodelovati z drugimi oddelki …

Vabimo vas, da si ogledate vsebino priročnika z zgoščenko in ga naročite ŠE DANES!

*Naročilnica v osveževanju - za naročilo in ceno kontaktirajte ZNS: info@zns-zdruzenje.si

Strateška nabava

Avtor: Branko Žibret

Št. strani: 175
Leto izdaje: 2008
Cena: 20,00 €

V knjigi je predstavljen nov pogled na vse pomembnejšo vlogo nabave, ki je postala ena izmed osrednjih funkcij vodstev.

Nekaj tematik iz vsebine:

 • mednarodni trendi v nabavi in položaj slovenskih podjetij
 • nabava kot strateška funkcija
 • moderna organizacija nabave
 • nabava kod podpora ustvarjanju inovacijskega okolja
 • sodelovanje z dobavitelji kot vzvod upravljanja inflacijskih tveganj
 • nabava v luči družbene in okoljske odgovornosti
 • npravljanje in vodenje nabave v skupini podjetij
 • oblikovanje za znižanje stroškov (Design to cost)
 • upravljanje blagovnih skupin v nabavi
 • vključevanje regionalnega podjetja v globalni proces nabave na ravni skupine
 • standardi in profesionalna praksa nabavnega procesa

O knjigi

Delež nabavnih stroškov se danes v modernih podjetjih povečuje. To je posledica čedalje večje specializacije in vertikalne dezintegracije podjetij. Podjetja so v tem procesu prisiljena čedalje večji delež svojih vložkov, kamor štejemo danes tudi razvoj in inovacije, kupiti. Zato je nabava postala strateška funkcija in je po pomembnosti in organizacijsko čedalje bliže upravam podjetij. Okolje delovanja nabave se je spremenilo, nabava je globalna, pomembno vlogo imajo nakupi v tako imenovanih nizkostroškovnih državah. Nabava se ne ukvarja le z vprašanji cen in zniževanja stroškov (kljub - napačnemu - splošnemu prepričanju, da je to najpomembnejši cilj nabave), temveč čedalje bolj s kreiranjem vrednosti za končnega kupca. Med funkcionalno interno sodelovanje, sodelovanje po celotni verigi vrednosti in uporabo različnih nabavnih strategij v celotnem nabavnem obsegu (vključno z nabavo storitev, tudi marketinških) so ključni dejavniki uspeha, odnosi z dobavitelji čedalje pomembnejši za uspeh podjetja. V upravljanju odnosov z dobavitelji čedalje bolj prihaja do izraza sodelovanje na področju inovacij ter upravljanje vzdržnosti (družbena in okoljska odgovornost).

Z organizacijskega vidika je ustvarjanje vrednosti najpomembnejše gibalo nabavnih sinergij v celotni organizaciji poslovanja in s tem tudi v definiranju organizacijskih rešitev za nabavo. Z organizacijskega vidika sta glavna ovira obvladovanje decentralizirane nabave in njena centralizacija zaradi doseganja maksimalnih sinergij na eni strani in ohranjanje fleksibilnosti poslovnih enot na drugi.

O avtorju

Branko Žibret je partner svetovalne družbe A.T. Kearney in član njenega vodstva za jugovzhodno Evropo.
A.T. Kearney je mednarodna svetovalna družba, specializirana za svetovanje najvišjim vodstvom pri oblikovanju strategij, organizacij, poprevzemnih programov, optimiziranju poslovanja in drugih aktualnih temah, s katerimi se danes soočajo najvišja vodstva organizacij. Družba A.T. Kearney je bila ustanovljena leta 1926 v Chicagu. Po analizah Poslovne šole IEDC Bled je zdaj vodilna svetovalna družba v jugovzhodni Evropi.
Branko Žibret se je pridružil A.T. Kearneyju pred osmimi leti, leta 2004 je postal partner in bil letos izvoljen za podpredsednika. Leta 2006 je skupaj s partnerji izvedel managerski odkup A.T. Kearneyja.
Branko Žibret ima dolgoletne svetovalne in vodstvene izkušnje. Poleg svetovalnega dela kot gostujoči predavatelj sodeluje s poslovno šolo Bled IEDC, Ekonomsko fakulteto v Ljubljani in zagrebško šolo za ekonomijo in management. Predno se je pridružil A.T. Kearneyju, je bil med drugim direktor Slovenijavina, direktor družbe za upravljanje skladov Krona in izvršni direktor Studia Marketing.
Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na Poslovni šoli Bled je dokončal študij MBA in znanstveni magisterij iz managementa, na Harvard Business School pa je opravil General Management Program.