Cilji, osnovni pogoji, merila

Zakaj smo se odločili nagrajevati najboljše?

Cilji izbora

 • pospešiti profesionalizacijo nabavne funkcije,
 • vzpodbuditi skrb za razvoj nabavne stroke,
 • povezati poslovno strategijo z nabavno strategijo,
 • nagraditi nadpovprečne dosežke in delovne uspehe nabavnih managerjev,
 • povečati pomen in ugled nabavne funkcije znotraj organizacije kot tudi v širšem okolju,
 • povečati vplivnost nabavnih managerjev v organizacijah,
 • širiti dobre primere nabavne prakse.

Na izbor lahko kandidata – nabavnega managerja prijavijo:

 • predsedniki in člani uprav oz. direktorji organizacije,
 • Združenje nabavnikov Slovenije,
 • sodelavci,
 • nabavni managerji sami.

Osnovni pogoji

Osnovni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavljeni kandidat, so:

 1. najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju nabave
 2. da opravlja funkcijo vodenja nabave
 3. 3 leta delovnih izkušenj na področju vodenja nabave
 4. na izbor se ne more prijaviti oseba, ki je že prejela priznanje »nabavni manager leta«
 5. na izbor se ne more prijaviti oseba, ki sodeluje v strokovni komisiji za izbor nabavnega managerja leta.

Merila

Merila, ki bodo strokovno komisijo vodila pri izbiranju nabavnega managerja leta:

 • optimizacija stroškov v nabavi,
 • uporaba kazalnikov poslovanja v nabavi (kateri kazalniki in kako pogosto se uporabljajo),
 • izboljšanje kvalitete izdelkov ali storitev (število reklamacij, vrednost reklamacij v EUR, odstotek
  reklamiranega blaga v skupnem prihodku),
 • skupen razvoj z dobavitelji (skupni razvojni projekti z dobavitelji),
 • organizacija nabavne službe in popis procesov s področja nabave (organizacijska shema in popis
  nabavnih procesov),
 • inovacije v nabavi (nove metode in orodja, izboljšave obstoječih procesov),
 • uspešno izpeljani posebni projekti v nabavi ali projekti nabave v povezavi z drugimi oddelki v podjetju,
 • promocija poslanstva nabavnih managerjev in nabavne stroke navzven (delovanje v združenjih, društvih,
 • nagrade in priznanja za delo nabavnika v zadnjih treh letih, avtorstvo strokovnih člankov in knjig,
  strokovno sodelovanje na različnih dogodkih, posvetovanjih),
 • delovanje v skladu s kodeksom nabavne etike (po etičnem kodeksu ZNS)
 • mednarodno udejstvovanje,
 • certifikati in nagrade:
  - certifikati in nagrade z nabavnega področja
  - certifikati in nagrade z drugih poslovnih področij
 • drugi pomembnejši projekti v podjetju oziroma družbene aktivnosti, nepovezane s podjetjem.

Priznanje Nabavni manager leta se podeli v okviru družabnega večera Nabavne konference.