O nabavniku leta

Do sedaj smo s priznanjem Nabavnik leta nagradili nabavne dosežke naslednjih kolegic in kolegov:

Uroš Zupančič - Nabavnik leta 2022

Luka Rutar - Nabavnik leta 2021

Primož Lončar - Nabavnik leta 2020

Irena Rimac Gaspari - Nabavnik leta 2018

Uroš Primožič - Nabavnik leta 2017

Vesna Svenšek - Nabavnik leta 2015

Marko Lekše - Nabavnik leta 2014

Valči Plut - Nabavnik leta 2013

Marjana Drolc - Nabavnik leta 2012

Trpimir Štiglic - Nabavnik leta 2011

Srečko Bukovec - Nabavnik leta 2010

Barbara Šmalc - Nabavnik leta 2009

O tem, kako delujejo in kakšne uspehe so kolegi Nabavniki leta dosegli lahko preberete spodaj.

Spoznajte nabavnike leta

Ena od strategij za doseganje trajne konkurenčne prednosti, ki je cilj vsakega podjetja, je tudi zniževanje in racionalizacija stroškov na vseh nivojih. Tukaj lahko ključno vlogo odigra nabavna funkcija, katere strategija mora biti integrirana z drugimi ključnimi strategijami v podjetju in v podporo celotni strategiji podjetja.

Kako to ključno vlogo obvladujejo nabavniki v uspešnih slovenskih podjetjih, so nam skozi intervjuje zaupali: