Nagovor predsednice

Spoštovani nabavnik, spoštovani prijatelj nabave,

v globalnem svetu, kjer vsi stremimo za odličnostjo, mora tako nabava kot tudi ZNS delovati odlično ter prispevati pomemben delež k celotni predstavi podjetja, sektorja, v okviru katerega nabava deluje. Nabava mora biti neposredno integrirana v poslovno strategijo. Z izboljšavami ter nižjimi stroški nabava neposredno vpliva na rezultat in ugled podjetja, javnega sektorja,...

Vloga nabave v vsaki organizaciji ali sektorju je dobava »prednosti« k poslu, katerega podjetje oz. sektor opravlja (naj si bo pri nabavi surovin, izdelkov ali storitev).

Učinkovita nabava pomeni za podjetje oz sektor:

  • nižje stroške - višjo vrednost za enak denar v primerjavi s konkurenco
  • varnost dobav – vitalne surovine in ostale komponente morajo kontinuirano pritekati v podjetje
  • boljše kontroliranje rizikov - stalno iskanje novih virov in dobaviteljev, tako da ne ogroža ugleda podjetja in ne prihaja v konflikt s socialno in okoljsko odgovornostjo podjetja in ni v nasprotju za zakonodajo
  • moč – sposobnost spogajati boljše pogoje od naše konkurence
  • izboljševanje kvalitete – vzpostaviti take odnose z dobavitelji, ki bodo omogočali boljše proizvode in storitve in bodo skrajšali čas dobave kupcem
  • učinkovit proces – z uporabo elektronskih in najsodobnejših tehnoloških orodij za izboljšanje ter skrajšanje procesa naročanja in povezanih procesov,…

Pred nami je prenovljena internetna stran našega stanovskega združenja - ZNS. S prenovo strani smo želeli izboljšati našo komunikacijo z vami in stran narediti prijaznejšo za uporabo. Želimo namreč, da vam bodo uporabljena sodobna internetna orodja omogočila boljšo dostopnost do podatkov na naši strani pa tudi čim hitrejšo komunikacija z nami.

Marina Lindič
Predsednica Združenja nabavnikov Slovenije