Vizija, poslanstvo, vrednote

Upamo si voditi nabavo in oskrbne verige!

Nabava in oskrbne verige se hitro spreminjajo. Iz zgolj podporne storitve v preteklosti, postaja nabava vse bolj pomembna sila na svetovnem prizorišču poslovanja.

ZNS, Združenje Nabavnikov Slovenije, je v ospredju pri kreiranju nabavnih vrednot in standardov na področju privatnega in javnega sektorja v Sloveniji.

ZNS pospešuje razvoj in distribucijo znanja na višjem profesionalnem nivoju in daje poklicu nabavnika nov, višji pomen  s pomočjo izboljšane poslovne prakse.

Pojem nabavnih in oskrbnih verig zajema področja kot so: nakupovanje, upravljanje z materiali, nabavno logistiko, upravljanje dobavnih verig in strateški »sourcing«.

Vizija

Nabava bo postala strateška funkcija v vsakem slovenskem podjetju, v okviru katere nabavniki s svojim strokovnim in etičnim delovanjem ključno pripomorejo k uspešnosti poslovanja podjetja in njegovemu razvoju.

Poslanstvo

Poslanstvo ZNS:

 • Dvig ugleda nabavne funkcije;
 • Izmenjava in širjenje izkušenj, znanja in informacij;
 • Izobraževanje, raziskovanje na področju nabave in oskrbnih verig;
 • Uporaba etičnih standardov in standardov odličnosti;
 • Mreženje ter sodelovanje na področju nabave in oskrbnih verih, v skrbi za čim boljše upravljanje izdatkov v svojih delovnih sredinah in
 • Povečanje dodane vrednosti in učinkovitosti slovenskih praktikov s področja nabave in upravljanja oskrbnih verig.

Vrednote

Naše temeljne vrednote so:

 • Etično in moralno delovanje;
 • Suverenost in neodvisnost članov;
 • Znanje in inovativnost;
 • Strokovnost in odgovornost in
 • Sodelovanje in povezovanje.

Dejavnosti

Naše dejavnosti:

 • Razvoj stroke;
 • Razvoj članstva;
 • Mreženje;
 • Raziskovanje na področju nabave;
 • Izobraževanje in usposabljanje;
 • Izmenjave dobrih poslovnih praks;
 • Prirejanje strokovnih posvetov in konferenc;
 • Podeljevanje nagrade nabavnika leta;
 • Promocijske aktivnosti in
 • Mednarodno povezovanje.

Cilji

 • Vzpostaviti skupnost povezanih strokovnjakov s področja nabave in oskrbnih verig, s ciljem dviga ugleda poklica nabavnika v Sloveniji;
 • Vzpostaviti strateško sodelovanje z najvišjim vodstvom podjetij in jim omogočiti, da pridobijo vpogled v svoje dobavne verige;
 • Spodbuditi izobraževanje s strokovnjaki z nabavnega področja,  z zagotavljanjem mednarodno sprejetih izobraževalnih programov, ki ustvarjajo dodano vrednost za naša podjetja;
 • Omogočiti lažjo izmenjavo informacij in najboljših praks in standardov, tehnoloških orodij, s pomočjo izobraževanja, publikacij, seminarjev in konferenc;
 • Stalno ocenjevati in izboljševati poklic nabavnika, z omogočanjem izmenjav idej in medsebojnega ocenjevanja (primerjanja);
 • Vzpostaviti strokovne izobraževalne standarde na področju nabave z akreditacijskimi  izpiti;
 • Spodbujati skupne nabave in  upravljanje nabavne funkcije, s poudarkom na povečevanju učinkovitosti in preglednosti poslovanja;
 • Ohranjati, pridobivati in povečevati člane s področja pridobitnih in nepridobitnih organizacij in
 • Promovirati poklic nabavnika z letno razglasitvijo nabavnika leta.