Dogodki

Včlanite se!

Povečajte svoje znanje in razvijajte svoje sposobnosti, s pomočjo naših programov usposabljanja, seminarjev in konferenc o posebnih temah.

IFPSM Standardna delovna mesta v nabavi

18 standardnih delovnih mest izhaja iz raziskav EIPM in uporabe instrumenta za ocenjevanje kompetenc inštituta EIPM (Bee Resources).

Nabavna praksa leta

Vabimo vas k prijavi vaše nabavne prakse, ki je v preteklem letu najbolj zaznamovala uspešno delovanje nabave v vaši družbi.

Strokovne vsebine

PMI (Purchasing Managers Index) je mesečno izračunan indeks vodij nabav in prikazuje stanje proizvodnega sektorja. PMI indeks spremljajo tako konkurenca kot investitorji.

PMI

Purchasing Managers Index

PMI (Purchasing Managers Index) je mesečno izračunan indeks vodij nabav in prikazuje stanje proizvodnega sektorja. PMI indeks spremljajo tako konkurenca kot investitorji.

Člani ZNS s svojim delom:

O Združenju nabavnikov Slovenije

O Združenju nabavnikov Slovenije

Združenje nabavnikov Slovenije (ZNS) povezuje več kot 400 članov iz zasebnega in javnega sektorja in v Sloveniji že več kot 20 let spodbuja razvoj poklica nabavnika. S sodelovanjem pri oblikovanju gospodarskega okolja v Sloveniji soustvarjamo rast konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in tako sooblikujemo slovenski družbeni prostor.

Več

Vizija, poslanstvo, vrednote

Vizija, poslanstvo, vrednote

Upamo si voditi nabavo in oskrbne verige! Nabava in oskrbne verige se hitro spreminjajo. Iz zgolj podporne storitve v preteklosti je postala nabava pomembna sila na svetovnem prizorišču poslovanja. Zavedanje o pomenu in ugledu nabave se je še povečalo s pandemijo COVID 19 in z vojno v Ukrajini, saj je tudi zadnjim dvomljivcem postalo jasno, kako veliko strateško vlogo ima nabavna funkcija v posamezni organizaciji in da odlično delo nabavnikov lahko zagotavlja konkurenčno prednost organizacije na trgu.

Več

Etični kodeks nabavnikov

Etični kodeks nabavnikov

Etični kodeks ZNS smo oblikovali s ciljem, da nabavniki izkažemo svojo integriteto, upoštevamo etiko pri svojih dejanjih, smo zaupanja in spoštovanja vredne osebe in predstavniki podjetij ter da s spoštovanjem poštene konkurence izvajamo nabavo učinkovito na pošten in razumen način brez vpletanja osebnih interesov.

Več

O Združenju nabavnikov Slovenije

O Združenju nabavnikov Slovenije

Združenje nabavnikov Slovenije (ZNS) povezuje več kot 400 članov iz zasebnega in javnega sektorja in v Sloveniji že več kot 20 let spodbuja razvoj poklica nabavnika. S sodelovanjem pri oblikovanju gospodarskega okolja v Sloveniji soustvarjamo rast konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in tako sooblikujemo slovenski družbeni prostor.

Več

Vizija, poslanstvo, vrednote

Vizija, poslanstvo, vrednote

Upamo si voditi nabavo in oskrbne verige! Nabava in oskrbne verige se hitro spreminjajo. Iz zgolj podporne storitve v preteklosti je postala nabava pomembna sila na svetovnem prizorišču poslovanja. Zavedanje o pomenu in ugledu nabave se je še povečalo s pandemijo COVID 19 in z vojno v Ukrajini, saj je tudi zadnjim dvomljivcem postalo jasno, kako veliko strateško vlogo ima nabavna funkcija v posamezni organizaciji in da odlično delo nabavnikov lahko zagotavlja konkurenčno prednost organizacije na trgu.

Več

Etični kodeks nabavnikov

Etični kodeks nabavnikov

Etični kodeks ZNS smo oblikovali s ciljem, da nabavniki izkažemo svojo integriteto, upoštevamo etiko pri svojih dejanjih, smo zaupanja in spoštovanja vredne osebe in predstavniki podjetij ter da s spoštovanjem poštene konkurence izvajamo nabavo učinkovito na pošten in razumen način brez vpletanja osebnih interesov.

Več