PMI
Purchasing Managers Index

Zakaj je PMI pomemben za vodje nabav?

PMI (Purchasing Managers Index) je mesečno izračunan indeks vodij nabav in prikazuje aktualno gibanje proizvodnega sektorja. PMI indeks spremljajo tako konkurenca kot investitorji.

PMI in BDP sta med seboj zelo povezana. Večina podjetij je odvisna od družbenega bruto proizvoda. Slabost BDP pa je, da je le-ta izračunan za četrtletja za preteklo obdobje, medtem ko PMI kaže trenutno stanje v gospodarstvu v danem trenutku.

Sestava PMI

w

01 Nova naročila

Nova naročila imajo v PMI največjo utež, zato je to najbolj pomemben pod indeks PMI. Če je indeks znatno nad 50, kar kaže na več naročil glede na prejšnji mesec, to pomeni, da se bo povpraševanje v bližnji prihodnosti povečalo.

w

02 Proizvodnja

Proizvodnja je drugi najpomembnejši pod indeks PMI. Pod indeks nad 50 označuje, da je proizvodnja višja v tekočem mesecu, glede na prejšnji mesec. Proizvajalci lahko začnete uporabljati svoje zaloge in jih v prihodnosti nadomestite z novimi.

w

03 Zaposlovanje

Za vodje nabav pod indeks Zaposlovanje ni najbolj pomemben indeks v smislu napovedovanja in načrtovanja, zato ne bomo šli v njegovo globino. Vendar pa je treba omeniti, da se zaposlenost v daljšem časovnem obdobju lahko gledamo kot zgodnji pokazatelj prihodnje zmogljivosti oziroma kapacitet podjetij.

w

04 Dobave

Ta pod indeks kaže, ali so se dobavni roki dobaviteljev povečali ali zmanjšali. Po eni strani, če je pod indeks pod 50, bi se morali vodje nabav zavedati, da lahko pride do težav v dobavni verigi in da se lahko roki dobav podaljšajo.

Indeks je dejanski posnetek proizvodnega sektorja, ki temelji na vprašalniku, poslanem največjim predstavnikom proizvodnih sektorjev.

PMI zajema kategorije: novih naročil, proizvodnje, zaposlovanja, rokov dobav in zalog.

Celoten članek lahko preberete v e-časopisu NABAVNIK.SI v številki 1/2014.

Vir: Morten Tullin, analyst, Kairos commodities A/S – izvirnik članka

Zapisal: Uroš Zupančič, vodja projekta

Mesečna objava PMI

Večina nacionalnih statističnih podatkov je podanih le kot četrtletni podatki BDP, ki je sicer odličen četrtletni podatek, vendar je precej pozen za pravočasno reakcijo nabavnika. 

PMI pa je pokazatelj trenutnega stanja v gospodarstvu in močno korelira z BDP. Tako lahko vodje nabav in vlagatelji dobijo veljaven pokazatelj trenutne rasti BDP, ki ga je videti na ravni PMI. 

To je lahko zelo koristno za industrijo, ki je zelo občutljiva na spremembe v BDP, kot so avtomobilska industrija, transport, strojegradnja in gradbena industrija.

Aktualen PMI: PMI – junij 2024

Prednosti PMI

Večina nacionalnih statističnih podatkov je podanih le kot četrtletni podatki BDP, ki je sicer odličen četrtletni podatek, vendar je precej pozen za pravočasno reakcijo nabavnika. 
PMI pa je pokazatelj trenutnega stanja v gospodarstvu in močno korelira z BDP. 

Tako lahko vodje nabav in vlagatelji dobijo veljaven pokazatelj trenutne rasti BDP, ki ga je videti na ravni PMI.

Pametni spremljajo PMI!
Ste že med njimi?

Pridružite se nabavnim strokovnjakom iz več kot 40 držav, ki mesečno izpolnjujejo kratek vprašalnik.

    Želite postati član Združenja nabavnikov Slovenije?
    Člani ZNS uveljavljajo brezplačen dostop do določenih webinarjev in popuste za strokovna izobraževanja, seminarje in konference v organizaciji ZNS in nekaterih partnerskih združenj ter pogodbenih partnerjev.

    Prosimo vas, da izpolnite spletno prijavnico.

    Za dostop do arhiva se je potrebno prijaviti

    Pridružite se nabavnim strokovnjakom iz več kot 40 držav, ki mesečno spremljajo naše strokovne vsebine.