Politika varstva osebnih podatkov in piškotkov

Namen politike osebnih podatkov in piškotkov je seznanitev uporabnikov spletnega mesta https://www.zns-zdruzenje.si z nameni in podlago za obdelovanje njihovih osebnih podatkov s strani Združenja nabavnikov Slovenije (ZNS) in z njihovimi pravicami. Politika varstva osebnih podatkov ZNS velja tudi za druge načine zbiranja in obdelave podatkov, kot je to v primeru včlanitve.

Politika varstva zasebnosti in uporabe piškotkov velja za vsakogar, ki se skladno s pogoji uporabe spletnega mesta ZNS, https://www.zns-zdruzenje.si, šteje za uporabnika, ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto https://www.zns-zdruzenje.si (v nadaljevanju: uporabnik).

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s to politiko varstva osebnih podatkov in piškotkov. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami te politike.

I. Varstvo osebnih podatkov

V Združenju nabavnikov Slovenije (ZNS) spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za navedene namene. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 (GDPR) in Zakon o varovanju osebnih podatkov- ZVOP-2), ter skladno s politiko varstva osebnih podatkov in z drugimi internimi akti našega združenja.  to politiko varstva osebnih podatkov in drugimi internimi akti našega združenja.

1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s politiko varstva osebnih podatkov in piškotkov, je Združenje nabavnikov Slovenije (ZNS), Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.

Pooblaščena oseba je Marina Lindič, predsednica.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v ZNS je Vlasta Grom.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

telefon: +386 31 814 038, elektronska pošta: info@zns-zdruzenje.si ali vlasta.grom@zns-zdruzenje.si

2. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države

ZNS ne posreduje zbranih osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države.

Izjemo predstavlja pošiljanje e-novic ZNS, kjer se uporablja spletna platforma ePrvak, na kateri so shranjeni osebni podatki za pošiljanje e-novic, in sicer: ime, priimek, elektronska pošta. Spletna platforma ePrvak v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavlja spoštovanje pravil iz Splošne uredbe GDPR (Uredba EU 2016/679) in potrjuje, da je pridobila certifikat skladnosti z zasebnostnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

3. Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

ZNS zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve posameznikov in na podlagi zakonitega interesa združenja.

3.1. Obdelava na podlagi privolitve

ZNS zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov za namene ohranjanja stika s člani in drugimi strankami, za pošiljanja splošnih obvestil o dogodkih ZNS po elektronski pošti, mesečnega anketiranja za PMI (angl. Purchasing Managers Index), pošiljanja elektronskega časopisa Nabavnik.si, strokovnih revij in publikacij, povabil na dogodke, informacij o spremembah zakonodaje ter ostalih novosti na področju zastopanja interesov nabavnikov in obvestil o izobraževanjih. Cilj obdelave osebnih podatkov je izdelava prilagojenih vsebin in izdelkov za člane in druge stranke ter objava prilagojenih vsebin in izdelkov na spletni strani.  ZNS zabeleži ob poslanih elektronskih sporočilih prikaze na strani prejemnikov sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnje elektronske komunikacije ZNS zabeležene podatke avtomatsko obdela, analizira, profilira in oceni zainteresiranost prejemnikov za elektronska sporočila ZNS. Na podlagi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ZNS ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za ta namen ZNS zbira od posameznika naslednje osebne podatke in jih zanj obdeluje:

 • ime in priimek,
 • naziv in naslov podjetja,
 • delovno mesto,
 • naslov elektronske pošte,
 • telefonsko številko,
 • številko faksa.

ZNS zbira navedene osebne podatke z izrecnim soglasjem posameznikov. ZNS hrani soglasja skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila soglasja pridobljena.

3.2. Obdelava na podlagi zakonitega interesa

ZNS zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov – članov na podlagi obveznosti, ki jih opredeljujejo pogodba o ustanovitvi združenja, statut in pristopna izjava člana; taka obdelava osebnih podatkov se lahko šteje za obdelavo na podlagi zakonitega interesa. Članstvo je opredeljeno na podlagi statuta in pristopne izjave.

Za ta namen ZNS zbira od posameznika naslednje osebne podatke in jih obdeluje: ime, priimek, ime podjetja, naslov podjetja,  delovno mesto, elektronski naslov, telefonsko številko.

4. Varstvo osebnih podatkov

ZNS izvaja za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe bodisi sam na podlagi internih aktov bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev, tako da se:

 • varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
 • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa osebnih podatkov;

omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

5. Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, dokler obstaja namen, za katerega so bili pridobljeni, oziroma do preklica dane privolitve posameznika.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

Osebni podatki posameznika, ki se obdelujejo na podlagi pristopne izjave člana, se lahko obdelujejo in hranijo še 5 let po izstopu iz članstva.

Osebni podatki posameznika, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe/naročila, se lahko obdelujejo in hranijo še 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se nanaša račun, v skladu z veljavno davčno zakonodajo.

6. Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico, da dano privolitev/soglasje kadarkoli prekliče. Prav tako ima pravico zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da o tem obvesti ZNS pisno po pošti na naslov Združenje nabavnikov Slovenije, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@zns-zdruzenje.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Posameznik pa lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

7. Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo ZNS ravnalo v skladu z veljavno zakonodajo in nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika; vsakega od prizadetih bo o tem obvestilo, prav tako bo s tem seznanilo pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

II. Politika piškotkov

Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih spletne strani uporabljajo zato, da so izkušnje uporabnikov bolj učinkovite.

Po zakonu lahko piškotke na vaši napravi shranjujemo v primeru, ko so ti nujno potrebni za delovanje spletne strani ZNS. Za vse druge vrste piškotkov potrebujemo vaše dovoljenje.

Ta stran uporablja različne vrste piškotkov. Nekateri se uporabljajo na zahtevo tujih strani, ki se pojavljajo na naši strani.

Za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletnega mesta se uporabljajo naslednji piškotki (angl. cookies):

 • Zahtevani piškotki naredijo spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot sta navigacija po strani in dostop do varnih območij spletne strani. Spletna stran brez teh piškotkov ne deluje pravilno.
 • Piškotke za spremljanje statistike potrebujemo za spremljanje obiska na spletnem mestu z namenom izboljševanja uporabniške izkušnje.
 • Piškotki za trženje anonimno zbirajo podatke o vaših obiskih spletnih strani. Namen je prikazovanje oglasov, ki so primerni in zanimivi za posameznega uporabnika.

Natančen opis posameznega piškotka in čas njegove namestitve

Zahtevani piškotki

Zahtevani piškotki naredijo spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot sta navigacija po strani in dostop do varnih območij spletne strani. Spletna stran brez teh piškotkov ne deluje pravilno.

Ime piškotkaServisVeljavnostOpis
cc_cookie_znswww.zns-zdruzenje.si1 letoNamenjeni so prikazu obvestil o piškotkih.
_grecaptchagstatic.comTrajniTa piškotek se uporablja za razlikovanje med ljudmi in roboti. To je koristno za spletno stran, da se ustvarijo veljavna poročila o uporabi njihove spletne strani.
_GRECAPTCHAgoogle.com180 dniTa piškotek nastavi Google reCAPTCHA, ki ščiti naše spletno mesto pred neželenimi poizvedbami na kontaktnih obrazcih.
rc::agstatic.comTrajniTa piškotek se uporablja za razlikovanje med ljudmi in roboti. To je koristno za spletno stran, da se ustvarijo veljavna poročila o uporabi njihove spletne strani.
rc::bgstatic.comSejniTa piškotek se uporablja za razlikovanje med ljudmi in roboti.
rc::cgstatic.comSejniTa piškotek se uporablja za razlikovanje med ljudmi in roboti.
rc::fgstatic.comTrajniTa piškotek se uporablja za razlikovanje med ljudmi in roboti.

Piškotki za spremljanje statistike

Piškotki za statistiko pomagajo lastnikom spletnih strani razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran, in sicer tako, da anonimno zbirajo in javljajo informacije.

Ime piškotkaServisVeljavnostOpis
_gawww.zns-zdruzenje.si2 letiUporablja se za razlikovanje uporabnikov.
_ga_4Z1M4ZJCDSwww.zns-zdruzenje.si2 letiUporablja se za ohranjanje stanja seje.

III. Veljavnost

Politiko varstva zasebnosti in uporabe piškotkov Združenja nabavnikov Slovenije bomo po potrebi dopolnjevali, o čemer vas bomo ustrezno obvestili z objavo na spletni strani ZNS.

Politika varstva zasebnosti in uporabe piškotkov Združenja nabavnikov Slovenije je objavljena na spletnem mestu https://www.zns-zdruzenje.si in velja od 25. maja 2018 dalje; nazadnje je bila posodobljena 25. 4. 2024.