O Združenju nabavnikov Slovenije

O združenju

ZNS je neprofitna, nepolitična, neodvisna nacionalna organizacija s sedežem v Sloveniji, ki si prizadeva razviti nabavno skupnost in njeno sodelovanje s financami, proizvodnjo, IT in vodstvom. Združenje je stičišče za izmenjavo idej in najboljših praks za potrebe nabavnih strokovnjakov in zaposlenih v nabavnem delu oskrbnih verig v Sloveniji.

Kot nacionalno združenje omogoča mreženje vodstvenih in ostalih zaposlenih v nabavi v skrbi za upravljanje in optimiziranje stroškov v svojih delovnih sredinah.

Spoštovana nabavnica, spoštovani nabavnik, spoštovani prijatelj nabave,

v globalnem svetu, kjer vsi stremimo za odličnostjo, morata tako nabava kot tudi ZNS delovati odlično ter prispevati pomemben delež k celotnemu delovanju podjetja in sektorja, v okviru katerega nabava deluje. Nabava mora biti s svojo nabavno strategijo neposredno integrirana v poslovno strategijo podjetja kot celote. Z ustvarjanjem dodane vrednosti, izboljšavami in nižjimi stroški nabava neposredno vpliva na rezultat in ugled podjetja ali javnega sektorja, v okviru katerega deluje.

Vloga nabave je v vsaki organizaciji dobava »dodane vrednosti« k poslu, ki ga organizacija opravlja (pri nabavi surovin, izdelkov ali storitev ali česarkoli drugega).

Učinkovita nabava pomeni za organizacijo:

 • večjo vrednost za enak denar v primerjavi s konkurenco,
 • nižje stroške,
 • varnost dobav – strateške surovine in ostale komponente morajo kontinuirano pritekati v podjetje,
 • boljše kontroliranje rizikov – stalno iskanje novih virov in dobaviteljev, tako da ne ogroža ugleda podjetja in ne prihaja v konflikt s socialno in okoljsko odgovornostjo podjetja ter ni v nasprotju z zakonodajo,
 • pogajalsko moč – sposobnost izpogajati pogoje, boljše od naše konkurence,
 • izboljševanje kvalitete – vzpostaviti take odnose z dobavitelji, ki bodo omogočali boljše proizvode in storitve in bodo kupcem skrajšali čas dobave,
 • učinkovit proces – z uporabo elektronskih in najsodobnejših tehnoloških orodij za izboljšanje ter skrajšanje procesa naročanja in povezanih procesov,
 • inovacije – sodelovati z dobavitelji, ki so inovativni in delijo z nami novosti (ali izboljšave ali nove proizvode), nabavniki pa jih čim hitreje prenesejo v svoje delovne sredine in tako izboljšujejo konkurenčno prednost svojih organizacij.

Člani ZNS s svojim delom:

 • prispevamo k razvoju slovenskega nabavnega menedžmenta,
 • prispevamo k uspešnosti slovenskega gospodarstva, k napredku in blaginji države ter državljanov Slovenije,
 • oblikujemo poklicne standarde in opise delovnih mest za nabavnike in za nabavne menedžerje,
 • omogočamo medsebojno spoznavanje, mreženje in druženje slovenskih in tujih nabavnih menedžerk in menedžerjev ter nabavnikov in vseh zainteresiranih, ki jih zanima delovanje nabavnikov,
 • povečujemo ugled nabavnega poklica v javnosti,
 • spodbujamo k spoštovanju poslovne etike med nabavniki,
 • povezujemo slovenski menedžment s sorodnimi organizacijami doma, v regiji in globalno preko IFPSM (International Federation for Purchasing and Supply management).

Pred nami je prenovljena internetna stran našega stanovskega združenja ZNS. S prenovo strani želimo izboljšati našo komunikacijo z vami in stran narediti prijaznejšo za uporabo. Želimo namreč, da vam bodo uporabljena sodobna internetna orodja omogočila boljšo dostopnost do podatkov na naši strani pa tudi čim hitrejšo komunikacijo z nami.

Marina Lindič, predsednica in soustanoviteljica Združenja.

Želite postati član Združenja nabavnikov Slovenije?
Člani ZNS uveljavljajo brezplačen dostop do določenih webinarjev in popuste za strokovna izobraževanja, seminarje in konference v organizaciji ZNS in nekaterih partnerskih združenj ter pogodbenih partnerjev.

Prosimo vas, da izpolnite spletno prijavnico.

Drugi o nas

Združenje Nabavnikov Slovenije že več kot dve desetletij skrbi za stalen razvoj nabavne stroke v Sloveniji. Z organizacijo rednih strokovnih dogodkov in drugih vsebin razvija nabavno področje in omogoča stalen razvoj nabavnih managerjev in nabavnih specialistov. Danes si je težko predstavljati uspešno podjetje, katerega nabavniki ne sodelujejo z ZNS oz. se ne udeležujejo njihovih dogodkov. Pomembna potrditev kvalitetnega in uspešnega dela ZNS je tudi predsedovanje svetovni nabavni organizaciji IFSPM v obdobju 2020-2023 s strani ga. Marine Lindič, dolgoletne predsednice združenja.

Uroš Primožič,

direktor nabave KANSAI HELIOS storitve Slovenija d.o.o.

Absolutno je pri PMI potrebno začeti čisto na vrhu podjetij. PMI je odlična metoda in odličen indikator poteka prihodnjih trendov oziroma konjunkturnih gibanj. Z razumevanjem in poznavanjem PMI se lahko bolje pripraviš in morda celo preprečiš dogodke, ki se sicer pojavijo in nas presenetijo. Dejstvo je, da se o PMI pri nas še premalo govori in se tako tudi premalo uporablja. Pri tem zopet poudarjam, da se ne zavedamo, v kakšnem konkurenčnem globalnem okolju delujemo, tako država, kot tudi posamezna podjetja. Zato je tovrstne informacije, kot je PMI, potrebno razumeti in seveda koristiti. Pomembno se je zavedati in razumeti, da imajo s tem indeksom vsi predsedniki uprav in ostali direktorji v podjetjih v rokah dodatno informacijo, ki jim lahko koristi pri njihovih strateških, taktičnih in operativnih odločitvah. Gre za razumevanje pomembnosti informacij, ki obstajajo in za njihovo koriščenje. Če se tega ne zavedamo in ne znamo izkoristiti, bomo vedno le hodili za ostalimi. Po mojem mnenju bi bilo zelo dobro, če bi PMI koristili tudi drugi. Prvi primer je Ministrstvo za finance, drugi pa UMAR (Urad za makroekonomske analize in razvoj), saj je PMI odličen indikator gibanja gospodarstva, ki ga predvsem UMAR lahko uporabi kot sestavni del svojih poročil. S tem bi se prav gotovo pokazala pomembnost tega indeksa.

dr. Peter Kraljič,

svetovalec in strokovnjak za prestrukturiranje

Zakaj je dobro spremljati PMI? Kazalnik dobro odraža trenutno stanje v industriji, kar je za slovensko gospodarstvo še toliko pomembnejše. Industrija obsega petino slovenskega BDP, takšen delež pa je tretji največji v Evropi. V Evropi poznajo tri različice PMI: kompozitnega, industrijskega in storitvenega, pri čemer industrijski uživa največji interes poslovne javnosti. V kontekstu Slovenije je pomembno, da Združenje nabavnikov Slovenije ta kazalnik izračunava in da podjetja to sprejemajo kot nekaj dobrega. Pomen je pozitiven tudi za državo, saj lahko ta prej začuti, v katero smer se obračajo poslovni trendi. Ta kazalnik spada v kategorijo t. i. leading ali forward indikatorjev, ki prej kot drugi kazalniki (industrijska proizvodnja, poraba elektrike v gospodarstvu, kreditiranje podjetij) opozarja na uspešnost industrije. Pri slovenskem kazalniku velja še omeniti, da precej dobro korelira s podobnimi kazalniki v glavnih izvoznih partnericah. Z drugimi besedami,: če gre nemškim industrialcem dobro, je precej visoka verjetnost, da dobro razpoloženje prehaja na celotno dobaviteljsko verigo, kjer so prisotni tudi slovenski dobavitelji. Žal velja tudi obratno.

Bojan Ivanc,

vodja analitske skupine SKEP GZS

Se zelo strinjam, da smo razvili zelo lepo sodelovanje. Prav tako ob vsaki priliki poudarim, da ste uspeli narediti zelo kvalitetno, strokovno (ne politično ali marketinško) združenje, ki pripravlja strokovne dogodke, ter dvignili nivo področja nabave v Sloveniji. Če si danes nabavnik v Sloveniji in nisi del te zgodbe, zamujaš na veliko!

dr. Dejan Paravan,

GEN-I

Nabava ni le to, da imaš stvari ob pravem času na pravem mestu in v pravih količinah. Nabava je funkcija, ki vitalno vpliva na uspeh in dodano vrednost. Če je dr. Peter Kraljič z nabavno matriko prvi na svetu razvil orodje strateškega upravljanja nabave, je Združenje nabavnikov Slovenije zaslužno za pozicioniranje nabavne stroke na prave, strateške vloge v organizacijah. Ste vzvod konkurenčnosti in nosilec ustvarjalne energije rasti – agilne in hkrati trajnostne.

mag. Edita Krajnović,

direktorica Mediade

ZNS je izredno strokovno združenje, ki v Sloveniji nudi največ nabavnih vsebin in izkušenj na enem mestu. S svojimi dogodki nenehno izobražuje člane in s tem pripomore k boljši konkurenčnosti slovenskih podjetij. ZNS je tudi združenje, ki nabavnikom nudi izjemno priložnost za mreženje in izmenjavo dobrih praks.

Luka Rutar,

Senior Director, Procurement, HydronicS, Danfoss

Združenje nabavnikov Slovenije (ZNS) združuje strokovnjake s področja nabave iz različnih industrij. Predanost izobraževanju, izmenjavi najboljših praks in promociji strokovnosti v nabavni skupnosti je osupljiva. ZNS omogoča članom bogate priložnosti za mreženje, učenje in rast tako na osebnem kot poklicnem nivoju. Ponosna sem, da sem del tega dinamičnega in naprednega združenja.

Marjana Drolc Kaluža,

izvršna direktorica za nabavo v SIJ d.d.

Združenje nabavnikov Slovenije predstavlja osrednjo platformo za povezovanje in dvigovanje ravni strokovnosti v nabavni stroki. Ponosni smo, da smo bili lahko sodelavci Planeta GV tudi med njegovimi ustanovnimi člani. Združenje odgovorno izpolnjuje tudi svojo družbeno vlogo z merjenjem utripa nabavnih menedžerjev prek PMI indeksa. PMI indeks velja za vodilni indikator gospodarskih obetov, kar ga uvršča med ključne kazalnike gospodarske aktivnosti za poslovno skupnost. Posebej ponosni smo tudi na dejstvo, da člani Združenja nabavnikov Slovenije sodelujejo v vodilnih vlogah tudi na mednarodni ravni v okviru Svetovnega združenja nabavnikov IFPSM. Združenje aktivno sodeluje tudi pri povezovanju sorodnih združenj v regiji, kar odpira nove priložnosti za vse njegove člane. Največje zadovoljstvo in ponos pa predstavlja organizacija že 23. Nabavne konference, ki je postala nepogrešljiv in osrednji regijski dogodek v nabavni industriji. Z veseljem pričakujemo nadaljnje sodelovanje in prispevanje k razvoju tako združenja kot tudi nabavne stroke.

mag. Peter Ribarič,

direktor Planeta GV

Organi združenja

Marina Lindič

predsednica Združenja nabavnikov Slovenije

Marina Lindič je soustanoviteljica Združenja nabavnikov Slovenije (ZNS). Od leta 2003 do 2011 je bila podpredsednica, od leta 2011 dalje pa predsednica ZNS.

Od 11. 5. 2005 je bila zaposlena v Ursa Slovenija d.o.o. kot direktorica sektorja logistike, nabave in oskrbe kupcev za dve tovarni: steklene volne v Novem mestu in Turčiji in tovarne XPS v Italiji – najprej za področje regije Adria, nato jugovzhodne Evrope in trenutno za Sredozemlje in jugovzhodno Evropo. Pokrivala je področje logistike, planiranja proizvodnje kompletne nabave, skladiščenja končnih proizvodov in surovin, oskrbe kupcev za Avstrijo in Italijo, za Slovenijo in ostale države bivše Jugoslavije ter za Romunijo, Bolgarijo, Turčijo in Grčijo.

Od leta 1995 do maja 2005 je bila zaposlena v Trimu d.d. kot vodja nabave. Pokrivala je naslednja področja: nabavo materialov, storitev in investicijskega blaga na domačem trgu ter uvoz in skladišče surovin, potrošnega materiala in carinskega skladišča.

Marca 2014 je bila izvoljena v upravo (board) IFPSM (International Federation for Purchasing and Supply Management). IFPSM je svetovna federacija, ki pokriva področje nabave in oskrbnih verig. To je združuje 48 nacionalnih združenj iz Evrope, Amerike, Afrike in Azije, ki povezujejo več kot 250.000 strokovnjakov s področja nabave in oskrbnih verig.

 • V letih 2016 do 2020 je bila zakladnik (Treasurer) IFPSM.
 • 1. 1. 2020 je nastopila mandat predsednice svetovne federacija za obdobje treh let.

Predava teme s področja nabave in oskrbnih verig na Nabavni konferenci in različnih drugih konferencah, na Akademiji nabave ter na seminarjih in webinarjih tako v Sloveniji kot tudi v tujini (Italija, Taiwan, Hrvaška, Srbija …)

Izvaja praktični trening pogajanja.

Je soavtorica knjig:

 • Priročnik za vodjo nabave (strokovna urednica in soavtorica priročnika)
 • Strateška nabava (soavtorica knjige avtorja Branka Žibreta)
 • Vključevanje regionalnega podjetja v globalni proces nabave na ravni skupine (njen prispevek)

Srečko Bukovec

podpredsednik ZNS in predsednik Strokovnega sveta ZNS

Srečko Bukovec je direktor podjetja Slopak. Pred tem je bil dolga leta projektni vodja za maloprodajo, veleprodajo, logistiko in notranjo proizvodnjo v Mercatorju. Bil je tudi predsednik Komisije za okolje pri Gospodarski zbornici Slovenije, član Komisije za okolje in logistiko na Eurocommerceu, in član Komisije za embalažo na Ministrstvu za okolje in prostor.

Srečko Bukovec je diplomiral iz mednarodnih ekonomskih odnosov in ekonomije nacionalnega gospodarstva na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlil kot raziskovalec na Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj v Ljubljani. Po vstopu v Poslovno skupino Mercator je bil na vodstvenih delovnih mestih na področju zunanje trgovine, na področju podjetij v tujini, trgovine na debelo, franšizinga, javnih naročil za nekomercialno blago in storitve in je vodil številne razvojne projekte.

Člani UO ZNS

Marina Lindič

predsednica ZNS

Srečko Bukovec

predsednik Strokovnega sveta ZNS in podpredsednik ZNS

Mojca Gostiša

članica

Marko Lekše

član

Uroš Zupančič

član

Člani Strokovnega sveta ZNS

Srečko Bukovec

predsednik

Vlado Prosenik

član

Anže Šinkovec

član

Marjana Drolc Kaluža

članica

Katja Nose Sabljak

članica

Nejc Zafran

član

Tanja Zakrajšek Pucelj

članica

Mitja Medvešček

član

Nejc Zafran

član

Marko Budler

član

Tina Pirnat

članica

Jani Ločičnik

član

Irena Cirnski

članica

Aurelija Marcina

članica

Mitja Pust

član

Nataša Košnjek Jug

članica

Snežana Šuput Gulin

članica

Tomaž Marolt

član

Andrej Obreza

član

Aleksander Polajžer

član