Strokovne vsebine

E-časopis Nabavnik.si

Nabavnik.si je elektronski časopis Združenja nabavnikov Slovenije in je namenjen vsem nabavnim strokovnjakom. S tem e-časopisom želimo v Združenju nabavnikov Slovenije poskrbeti za hitrejšo in učinkovitejšo izmenjavo informacij ter dostop do vseh dogodkov, ki jih načrtujemo, povzetkov vsebine naših in ostalih zanimivih dogodkov. Z e-časopisom želimo omogočiti izmenjavo izkušenj, dobrih praks, ter dostop do modernih modelov in orodij nabavne stroke. Poslanstvo Združenja nabavnikov Slovenije je imeti aktivno vlogo pri razvoju in dostopnosti znanja za vse, ki delujejo v nabavnih poklicih. Naš e-časopis, ki izhaja štirikrat letno, je zato le eden od medijev, kjer uresničujemo svoje poslanstvo.

 

Pri pripravi in oblikovanju vsebin si želimo tudi vaše aktivne vloge, zato vabljeni k sodelovanju. V kolikor želite v časopisu objaviti strokovni članek, deliti dobro nabavno prakso nam pišite na info@zns-zdruzenje.si.

IFPSM Standardna delovna mesta v nabavi

18 standardnih delovnih mest, ki so opisana na spodnji povezavi,
izhaja iz raziskav EIPM in uporabe instrumenta za ocenjevanje kompetenc inštituta EIPM (Bee Resources ), ki so več kot 15 let potekale v različnih sektorjih po vsem svetu.

Inštitut EIPM zvezi IFPSM (in članom) podeljuje dovoljenje za uporabo teh delovnih mest in njihovih opredelitev pod blagovno znamko zveze IFPSM.

Inštitut EIPM je edini organ, ki ima pravico do spreminjanja teh definicij in opisov. Inštitut EIPM bo zvezi IFPSM zagotovil vse morebitne posodobitve.

Strokovna literatura

Priročnik za vodjo nabave

Avtorji: Marina Lindič, Luka Rutar, Mark Tanko, Trpimir Štiglic, Polona Zupančič, Suzana Štular, Martin Breskvar, Franci Pušenjak

Pripravljeno v sodelovanju z Založbo Forum Media


Pomembnost nabavne funkcije v podjetjih vztrajno raste – zaradi potencialov, ki še niso v celoti izkoriščeni, številna podjetja nanjo stavijo kot na »novo prodajo«. Dobrega vodjo nabave odlikujejo vsestranskost, pogajalske in vodstvene veščine, informiranost, strateško razmišljanje, odlično poznavanje formalnih zahtev in sposobnost nenehnega ustvarjanja prihrankov!

Zaradi potrebe po pripomočku, ki bi vodjem nabave nudil podporo pri njihovem vsakdanjem delu, smo s strokovnjaki in praktiki razvili praktičen priročnik z zgoščenko, ki je edinstven na slovenskem trgu.

S pomočjo priročnika in zgoščenke boste:

 • obvladovali stroške, zaloge in delovne procese: kako poiskati rezerve v organizaciji dela in časa, ustvarjati prihranke, ohranjati minimalne zaloge …
 • na pogajanjih dosegli optimalne dogovore: kako prepričljivo nastopiti, obvladati negativna čustva, oceniti sogovornika, poznati pogajalske taktike …
 • ocenili dobavitelje in sklepali dolgoročna partnerstva: kategorizacija dobaviteljev, bonitetne ocene, strategije povezovanja, primeri dobre prakse …
 • sklepali pravno varne posle: ključno o pogodbah, odgovornostih in obveznostih, zakonodajnih zahtevah, poslovanju s tujino …
 • uspešno vodili ekipo in komunicirali z ostalimi oddelki: kako reševati konflikte, motivirati podrejene, zagotoviti izvedbo dodeljenih nalog, sodelovati z drugimi oddelki …

in spoznali še marsikaj

Vabimo vas, da si ogledate vsebino priročnika z zgoščenko in ga naročite ŠE DANES!

Za naročilo in ceno kontaktirajte ZNS: info@zns-zdruzenje.si

Strateška nabava

Avtor: Branko Žibret

Št. strani: 175

Leto izdaje: 2008

Cena: 20,00 €

V knjigi je predstavljen nov pogled na vse pomembnejšo vlogo nabave, ki je postala ena izmed osrednjih funkcij vodstev.

Nekaj tematik iz vsebine:

 • mednarodni trendi v nabavi in položaj slovenskih podjetij
 • nabava kot strateška funkcija
 • moderna organizacija nabave
 • nabava kod podpora ustvarjanju inovacijskega okolja
 • sodelovanje z dobavitelji kot vzvod upravljanja inflacijskih tveganj
 • nabava v luči družbene in okoljske odgovornosti
 • opravljanje in vodenje nabave v skupini podjetij
 • oblikovanje za znižanje stroškov (Design to cost)
 • upravljanje blagovnih skupin v nabavi
 • vključevanje regionalnega podjetja v globalni proces nabave na ravni skupine
 • standardi in profesionalna praksa nabavnega procesa

O knjigi

Delež nabavnih stroškov se danes v modernih podjetjih povečuje. To je posledica čedalje večje specializacije in vertikalne dezintegracije podjetij. Podjetja so v tem procesu prisiljena kupiti čedalje večji delež svojih vložkov, kamor štejemo danes tudi razvoj in inovacije. Zato je nabava postala strateška funkcija. Okolje delovanja nabave se je spremenilo, nabava je globalna, pomembno vlogo imajo nakupi v tako imenovanih nizko-stroškovnih državah. Nabava se ne ukvarja le z vprašanji cen in zniževanja stroškov (kljub –- napačnemu –- splošnemu prepričanju, da je to najpomembnejši cilj nabave), temveč se vse bolj ukvarja s kreiranjem vrednosti za končnega kupca. Medfunkcionalno interno sodelovanje, sodelovanje po celotni verigi vrednosti in uporaba različnih nabavnih strategij v celotnem nabavnem obsegu so ključni dejavniki uspeha. Za celoviti uspeh podjetja pa so odnosi z dobavitelji zelo pomembni. V upravljanju odnosov z dobavitelji vse bolj prihaja do izraza sodelovanje na področju inovacij ter upravljanje vzdržnosti (družbena in okoljska odgovornost).

Z organizacijskega vidika je ustvarjanje vrednosti najpomembnejše gibalo nabavnih sinergij v celotni organizaciji poslovanja in s tem tudi v definiranju organizacijskih rešitev za nabavo. Pri tem sta glavni oviri obvladovanje decentralizirane nabave in njena centralizacija zaradi doseganja maksimalnih sinergij na eni strani in ohranjanje fleksibilnosti poslovnih enot na drugi.

O avtorju

Branko Žibret je partner in izvršni direktor, Kearney

Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na Poslovni šoli Bled je dokončal študij MBA in znanstveni magisterij iz menedžmenta, na Harvard Business School pa je opravil General Management Program.

Ima več kot 30-letne svetovalne in vodstvene izkušnje. Več kot 20 let deluje v družbi Kearney kot svetovalec na področju reorganizacij, strateških in poslovnih transformacij, prevzemov in integracij po združitvi tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Vodil je številne projekte v različnih panogah v mednarodnem okolju, v finančni in bančni industriji, upravljanju s tujimi neposrednimi naložbami, energetiki, telekomunikacijah, industriji izdelkov široke potrošnje in maloprodaje ter drugih sektorjih. Opravljal je več vodstvenih nalog, in sicer je bil 5 let direktor poslovne enote za vzhodno Evropo, 5 let direktor prakse za svetovanje v vladnem in javnem sektorju v Evropi, na Bližnjem vzhodu in Afriki ter več kot 10 let direktor Kearneyjeve poslovne enote za jugovzhodno Evropo.

Poleg svetovalnega dela sodeluje kot gostujoči predavatelj s poslovno šolo Bled IEDC, Ekonomsko fakulteto v Ljubljani in zagrebško šolo za ekonomijo in menedžment. Preden se je pridružil A.T. Kearneyju, je bil med drugim direktor Slovenijavina, direktor družbe za upravljanje skladov Krona in izvršni direktor Studia Marketing.

Razpisana delovna mesta v nabavi

Vabljeni k deljenjem ponudbe razpisanih delovnih mest v vaših podjetjih.

Trenutno ni aktualnih objav.

V želji, da bi izkušene in zanesljive strokovnjake postavili na prava delovna mesta, smo se odločili, da naša spletna stran postane tudi spletišče ponudbe in povpraševanja za delo v nabavi. Veseli bomo, če bomo s tem dosegli boljšo vlogo in položaj nabave v slovenskih podjetjih, nabavnicam in nabavnikom omogočili strokovni in osebni razvoj, podjetjem pa zagotovili kader z ustreznim znanjem, ki bo zanesljivo pripomogel k doseganju ciljev podjetja.

Želite postati član Združenja nabavnikov Slovenije?
Člani ZNS uveljavljajo brezplačen dostop do določenih webinarjev in popuste za strokovna izobraževanja, seminarje in konference v organizaciji ZNS in nekaterih partnerskih združenj ter pogodbenih partnerjev.

Prosimo vas, da izpolnite spletno prijavnico.

Članki

Objavljamo zanimivejše članke

Za dostop do arhiva se je potrebno prijaviti

Pridružite se nabavnim strokovnjakom iz več kot 40 držav, ki mesečno spremljajo naše strokovne vsebine.