Pravno obvestilo

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

To spletno mesto je bilo oblikovano z namenom omogočiti splošne informacije o Združenju nabavnikov Slovenije (ZNS). Vsebine spletnega mesta so informativnega značaja. ZNS ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena kot posledica uporabe informacij spletnega mesta.

 

ZNS si pridržuje pravico, da uporabnike napoti na druge strani svetovnega spleta in ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

 

ZNS bo z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta skušalo zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. ZNS si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

AVTORSKE PRAVICE

Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet avtorskih pravic in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

 

Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir navedeno ZNS.

VAROVANJE ZASEBNOSTI

ZNS se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bo uporabilo izključno za izboljšanje uporabe spletnega mesta ter v namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta. ZNS ne bo uporabljalo osebnih podatkov in kontaktnih informacij v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bo razkrilo tretjim osebam. ZNS bo storilo vse, da bo osebne podatke zaščitilo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.