Nabavna praksa leta

Odličnost v nabavi

Nagrado nabavna praksa leta podeljujemo v dveh kategorijah; eno za male in srednje velike družbe ter drugo v kategoriji za velike družbe. Nabava v dobi omejenih virov še dodatno pridobiva na pomenu, vendar pa kljub temu še vedno ni povsod obravnavana kot strateška poslovna funkcija. A prav nabava lahko odločilno vpliva na optimizacijo stroškov, večjo dodano vrednost in boljši rezultat družbe. Globalni trendi nakazujejo razvoj funkcije v smer polne profesionalizacije in vzpostavitve korporativne nabave kot strateške funkcije. Nabava že dolgo ne zajema le naročanja proizvodov, temveč je kompleksna poslovna funkcija, ki mora v marsikateri organizaciji še postati strateška. Naredimo torej skupaj korak naprej v razvoju nabavne stroke! Zato vas vabimo k prijavi vaše nabavne prakse, ki je v preteklem letu najbolj zaznamovala uspešno delovanje nabave v vaši družbi.

Namen nagrade

Nagrada je namenjena potrditvi odličnega dela in prepoznavnosti nabavne ekipe, ki je v preteklem letu z uspešno uvedenimi praksami povečala uspešnost, konkurenčnost, okretnost in inovativnost v nabavi. Nabavna ekipa (velike družbe) in nabavniki (male in srednje velike družbe) prijavijo na razpis nabavno prakso, ki je v preteklem letu pozitivno zaznamovala delovanje nabave v družbi.

Zakaj se prijaviti?

Priznanje je dokaz, da ste najboljši v svoji kategoriji, udeležba na nabavni konferenci pa priložnost, da spoznate, kaj in kako delajo drugi. Kot zmagovalci boste prejeli priznanje stanovskih kolegov nabavnikov in potrditev za vaše odlično delo – dosegli boste pomemben karierni mejnik in dobili pomembno referenco. S prejemom priznanja boste tudi povečali prepoznavnost blagovne znamke vaše družbe, kar je pomembno tudi za pridobivanje, ohranjanje in motivacijo vaših najboljših kadrov.

Cilji razpisa:

 • zviševati raven profesionalizacije nabavne funkcije,
 • spodbuditi razvoj nabavne stroke,
 • povezati poslovno strategijo z nabavno strategijo,
 • nagraditi nadpovprečne dosežke in delovne uspehe nabavnih timov in nabavnikov,
 • povečati pomen in ugled nabavne funkcije znotraj organizacije kot tudi v širšem okolju,
 • povečati vplivnost nabavnikov in nabavnih menedžerjev v organizacijah,
 • širiti dobre primere nabavne prakse.

Kdo lahko prijavi nabavno prakso?

 • predsedniki in člani uprav oz. direktorji družbe,
 • direktorji in vodje nabave,
 • sodelavci v nabavi ali v drugem oddelku,
 • vaš dobavitelj,
 • organizatorja ZNS in Planeta GV.

Osnovni pogoji:

Osnovni pogoji, ki jih mora izpolnjevati družba, ki izvaja prijavljeno nabavo prakso, so:

 • družba ni imela blokiranih transakcijskih računov v zadnjem letu;
 • noben član uprave in vodja nabave v družbi ni udeležen v kazenskih postopkih;
 • družba je izkazala pozitiven poslovni rezultat v zadnjem zaključenem poslovnem letu;
 • družba obstaja vsaj tri leta.

Na izbor se lahko prijavijo tudi družbe, ki so v preteklosti že prejele priznanje »nabavna praksa leta« ali »nabavni menedžer« ali pa priznanje za najboljšo prakso.

Merila ocenjevanja prijav

Komisija upošteva pri ocenjevanju in izboru prijavljenih nabavnih praks naslednja merila:

raven družbe:

 • odstotek EBITDA v prihodkih,
 • dodana vrednost na zaposlenega v družbi raven nabavne funkcije:
 • nabavni volumen na zaposlenega v nabavi (v EUR na zaposlenega)

raven nabavne prakse (predstavlja pretežni del skupne ocene):

 • nabavna organizacija (struktura, informacijski tok …),
 • sodelovanje z dobavitelji,
 • nabavna strategija,
 • optimizacija in digitalizacija nabavnih procesov,
 • prihranki v nabavi,
 • trajnost v nabavi,
 • kakovost v nabavi,
 • organizacijska kultura v nabavi,
 • ostalo

Nagrada za zmagovalno prakso

Nagrajena ekipa za »zmagovalno prakso« prejme plaketo s priznanjem »zmagovalna praksa leta«. Predstavnik zmagovalne prakse se lahko brezplačno udeleži celotne nabavne konference, celotna nagrajena ekipa pa se lahko brezplačno udeleži podelitve nagrade »Najboljša nabavna praksa leta« in  večerne zabave po podelitvi.

Trajanje razpisa in podelitev priznanja

Razpis za leto 2025 bomo objavili januarja 2025.

Nagrajene nabavne prakse

Nagrajena nabavna praksa 2024

V letu 2024 nagrada za najboljšo nabavno prakso v kategoriji malih in srednje velikih podjetij ni bila podeljena.

V kategoriji velikih podjetij pa je bilo za najboljšo nabavno prakso izbrano podjetje Skupina SIJ. Uvedba upravljanja kategorij (Category Management) v Skupini SIJ je bila odgovor na razdrobljene nabavne aktivnosti, preveč ad hoc izvajanja aktivnosti, pomanjkanje strateškega fokusa in potrebe po boljši organiziranosti. Digitalizacija procesov, trajnost ter tveganja v nabavni verigi so bili izzivi, na katere so prav tako iskali odgovore. Z uvedbo modela Category Management so  skupaj z reorganizacijo  dosegli večjo usklajenost, fokus in učinkovitost. Z jasnejšo ločitvijo strateške, taktične in operativne nabave so bile  nadgrajene  strategije pri glavnih kategorijah, ki jih obvladuje nabava.

Nagrajeni nabavni praksi 2023

Na nabavni konferenci 2023 smo prvič podeljeni nagradi – Nabavna praksa leta 2023 v 2 kategorijah

 • velikih podjetij in
 • v kategoriji malih in srednje velikih podjetij,

ki jo podeljujeta Združenje nabavnikov Slovenije in Planet GV, od leta 2009 dalje smo podeljevali nagrado Nabavni manager leta. Letos pa smo se odločili, da nagrado prenovimo. Nabavna funkcija, tudi ob pomoči naše konference, pridobiva na svojem pomenu. Razvija se v smeri popolne profesionalizacije, že dolgo pa je kompleksna funkcija, ki mora še v marsikaterem podjetju pridobiti na pomenu, saj odločilno vpliva na optimizacijo stroškov, dodano vrednost in uspeh poslovanja družbe

Kingsbox d.o.o.

Komisija je podjetje Kingsbox d.o.o. izbrala zaradi njihovega inovativnega in učinkovitega pristopa k digitalizaciji nabave. Poudarek na optimizaciji procesov poslovanja, vitki proizvodnji in vitki nabavi je privedel do zelo dobrih rezultatov, ki so bili ključni pri tej odločitvi.

Danfoss Trata d.o.o.

Zmagovalec za najboljšo prakso v velikih podjetjih je podjetje Danfoss Trata d.o.o za projekt Cost Down Engine.

 • CDE je sistematičen proces zmanjševanja stroškov produkta z uporabo tehničnih, procesnih in komercialnih idej. To prakso v družbi izvaja že 9 leto in jo vsako leto izboljšuje, kar dokazuje njeno učinkovitost in trajnost.

Kontakt

Za dodatna vprašanja v zvezi z izborom nam lahko pišete na e-naslov nk@planetgv.si.

Spoznajte nabavnike leta

Ena od strategij za doseganje trajne konkurenčne prednosti, ki je cilj vsakega podjetja, je tudi zniževanje in racionalizacija stroškov na vseh nivojih. Tukaj lahko ključno vlogo odigra nabavna funkcija, katere strategija mora biti integrirana z drugimi ključnimi strategijami v podjetju in v podporo celotni strategiji podjetja.

 

Kako to ključno vlogo obvladujejo nabavniki v uspešnih slovenskih podjetjih, so nam v intervjujih zaupali:

Nabavnik leta 2022

Uroš Zupančič, izvršni direktor nabave Petrol d.d.

Nabavnik leta 2021

Luka Rutar, Danfoss Trata d.o.o., Director, Global Procurement - Danfoss Climate Solutions, DBL Division

Nabavnik leta 2020

Primož Lončar, direktor nabave in kontrolinga, BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje

Nabavnik leta 2018

Irena Rimac Gaspari, direktorica korporativne nabave v podjetju Hidria

Nabavnik leta 2017

Uroš Primožič, direktor nabave v podjetju Helios Domžale, d.o.o.

Nabavnik leta 2015

Mag. Vesna Svenšek, vodja nabave v ARCONT d. d.

Nabavnik leta 2014

Marko Lekše, Izvršni direktor nabave v Adria Mobil d.o.o.

Nabavnik leta 2013

Valči Plut, Direktorica nabave in logistike v podjetju Iskra Sistemi

Nabavnik leta 2012

Marjana Drolc, Direktorica nabave v skupini SIJ

Nabavnik leta 2011

Trpimir Štiglic, Vodja nabave poslovnega področja Operations v Danfoss Trati

Nabavnik leta 2009

Barbara Šmalc, Vodja nabave v podjetju Trimo