Nabavna praksa leta

Odličnost v nabavi

Nagrado Nabavna praksa leta podeljujemo v dveh kategorijah; eno za male in srednje velike družbe ter drugo v kategoriji za velike družbe. Nabava v dobi omejenih virov še dodatno pridobiva na pomenu, vendar pa kljub temu še vedno ni povsod obravnavana kot strateška poslovna funkcija. A prav nabava lahko odločilno vpliva na optimizacijo stroškov, večjo dodano vrednost in boljši rezultat družbe. Globalni trendi nakazujejo razvoj funkcije v smer polne profesionalizacije in vzpostavitve korporativne nabave kot strateške funkcije. Nabava že dolgo ne zajema le naročanja proizvodov, temveč je kompleksna poslovna funkcija, ki mora v marsikateri organizaciji še postati strateška. Naredimo torej skupaj korak naprej v razvoju nabavne stroke! Zato vas vabimo k prijavi vaše nabavne prakse, ki je v preteklem letu najbolj zaznamovala uspešno delovanje nabave v vaši družbi.

Namen nagrade

Nagrada je namenjena potrditvi odličnega dela in prepoznavnosti nabavne ekipe, ki je v preteklem letu z uspešno uvedenimi praksami povečala uspešnost, konkurenčnost, okretnost in inovativnost v nabavi. Nabavna ekipa (velike družbe) in nabavniki (male in srednje velike družbe) na razpis prijavijo nabavno prakso, ki je v preteklem letu pozitivno zaznamovala delovanje nabave v družbi.

Zakaj se prijaviti?

Priznanje je dokaz, da ste najboljši v svoji kategoriji, udeležba na Nabavni konferenci pa priložnost, da spoznate, kaj in kako delajo drugi. Kot zmagovalci boste prejeli priznanje stanovskih kolegov nabavnikov in potrditev za vaše odlično delo – dosegli boste pomemben karierni mejnik in dobili pomembno referenco. S prejemom priznanja boste tudi povečali prepoznavnost blagovne znamke vaše družbe, kar je pomembno tudi za pridobivanje, ohranjanje in motivacijo vaših najboljših kadrov.

Cilji razpisa

 • zviševati raven profesionalizacije nabavne funkcije,
 • vzpodbuditi razvoj nabavne stroke,
 • povezati poslovno strategijo z nabavno strategijo,
 • nagraditi nadpovprečne dosežke in delovne uspehe nabavnih timov ter nabavnikov,
 • povečati pomen in ugled nabavne funkcije znotraj organizacije kot tudi v širšem okolju,
 • povečati vplivnost nabavnikov in nabavnih managerjev v organizacijah,
 • širiti dobre primere nabavne prakse.

Kdo lahko prijavi nabavno prakso?

 • predsedniki in člani uprav oz. direktorji družbe,
 • direktorji in vodje nabave,
 • sodelavci v nabavi ali v drugem oddelku
 • vaš dobavitelj,
 • organizatorja Združenje nabavnikov Slovenije in Planet GV.

Osnovni pogoji

Osnovni pogoji, ki jih mora izpolnjevati družba, ki izvaja prijavljeno nabavo prakso, so:

 • družba ni imela blokiranih transakcijskih računov v zadnjem letu;
 • noben od članov uprave in vodje nabave v družbi ni udeležen v kazenskih postopkih;
 • družba je izkazala pozitiven poslovni rezultat v zadnjem zaključeem poslovnem let;
 • družba obstaja vsaj tri leta.

Na izbor se lahko prijavijo tudi družbe, ki so v preteklosti že prejele priznanje »Nabavna praksa leta« ali “Nabavni manager.” Ali priznanje za najboljšo prakso.

Merila ocenjevanja prijav

Komisija pri ocenjevanju in izboru prijavljenih nabavnih praks upošteva naslednja merila.

Raven družbe:

 • odstotek EBITDA v prihodkih,
 • dodana vrednost na zaposlenega v družbi.

Raven nabavne funkcije:

 • nabavni volumen na zaposlenega v nabavi (v EUR na zaposlenega),

Raven nabavne prakse (predstavlja pretežni del skupne ocene):

 • nabavna organizacija (struktura, informacijski tok …),
 • sodelovanje z dobavitelji,
 • nabavna strategija,
 • optimizacija in digitalizacija nabavnih procesov,
 • prihranki v nabavi,
 • trajnost v nabavi,
 • kakovost v nabavi,
 • organizacijska kultura v nabavi,
 • ostalo.

Nagrada za zmagovalno prakso

Nagrajena ekipa za Zmagovalno prakso prejme plaketo s priznanjem Zmagovalna praksa leta. Predstavnik zmagovalne prakse se lahko brezplačno udeleži  celotne Nabavne konference, celotna nagrajena ekipa pa se lahko brezplačno udeleži podelitve nagrade Nabavna praksa leta in  večerne zabave po podelitvi.

Trajanje razpisa in podelitev priznanja

Za prijavo na razpis Nabavna praksa leta izpolnite obrazec. Razpis je odprt do ponedeljka, 1. aprila 2024.  Nabavno prakso leta 2024 bomo razglasili 16. maja 2024 na Nabavni konferenci. Prijave so odprte!

Kontakt

Za dodatna vprašanja v zvezi z izborom nam lahko pišete na e-naslov nk@planetgv.si.

Nabavnik leta