Nabavnik.si

Nabavnik.si po letih


Nagovor predsednice Združenja nabavnikov Slovenije ob izdaji prve številke E.časopisa NABAVNIK.SI

Marina Lindič, direktorica Sektorja logistike, nabave in oskrbe kupcev, URSA Slovenija

(podpis slike)

Spoštovani nabavniki in nabavnice!

Elektronski časopis Združenja nabavnikov Slovenije je namenjen vsem nabavnikom. V letu 2013 smo kot združenje obeleževali 10 obletnico delovanja. Ob tej prelomnici smo se odločili, da bomo vsako četrtletje izdali tudi e.časopis.

S tem e.časopisom želimo v Združenju nabavnikov Slovenije poskrbeti za hitrejšo in učinkovitejšo izmenjavo ter dostop do mednarodnih trendov, izkušenj, dobrih praks, modernih modelov ter orodij nabavne stroke. Temu je namenjena tudi predstavitev PMI – Purchasing Management Indexa, katerega nameravamo v ZNS izračunavati za Slovenijo. Začetek projekta je predviden v prvi polovici leta 2014, redne objave pa v drugi polovici leta.

Poslanstvo Združenja je imeti aktivno vlogo pri razvoju in dostopnosti znanja v nabavnem poklicu, izpopolnjevanja poklicnih standardov ter omogočiti nabavnikom dodatno dostopnost do informacij, potrebnih za učinkovito delo v nabavnem poklicu, tako v gospodarstvu kot negospodarstvu. Temu so namenjeni tudi vsi dogodki, ki jih kot združenje organiziramo.

Želimo si vaše aktivne vloge in sodelovanja pri uveljavljanju pomena poklica nabavnika in sodelovanje na vseh strokovnih dogodkih združenja.