Organi združenja

Marina Lindič, predsednica Združenja nabavnikov Slovenije

Marina Lindič je od 11.5.2005 zaposlena v Ursa Slovenija d.o.o. kot direktor Sektorja logistike, nabave in oskrbe kupcev – najprej je za področje regije Adria, nato jugovzhodne Evrope in trenutno za Sredozemlje in jugovzhodno Evropo. Pokriva področje logistike, planiranja proizvodnje za 2 tovarni steklene volne v Novem mestu in Turčiji in 1 tovarno XPS v Italiji kompletne nabave, skladiščenja končnih proizvodov in surovin, oskrbe kupcev za Avstrijo, Italijo, Slovenijo in ostale države bivše Jugoslavije, Romunijo, Bolgarijo, Turčijo in Grčijo.
Od leta 1995 do maja 2005 je bila zaposlena v Trimo d.d.- razporejena na delovno mesto s posebnimi pooblastili in odgovornostmi kot Vodja nabave. Področja, ki jih je pokrivala, so bila nabava materialov, storitev ter investicijskega blaga na domačem trgu in uvoz ter skladišče surovin, potrošnega materiala in carinskega skladišča. Študij je končala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Dodatno izobrazbo je pridobila na Poslovni šoli IEDC Bled.
Je soustanoviteljica in predsednica Združenja nabavnikov Slovenije (ZNS).

Srečko Bukovec, predsednik Strokovnega sveta ZNS

Srečko Bukovec je direktor podjetja Slopak. Pred tem je bil dolga leta projektni vodja za maloprodajo, veleprodajo, logistiko in notranjo proizvodnjo v Mercatorju. Bil je tudi predsednik Komisije za okolje pri Gospodarski zbornici Slovenije, član Komisije za okolje in logistiko na Eurocommerce, in član Komisije za embalažo na Ministrstvu za okolje in prostor.

Srečko Bukovec je diplomiral iz mednarodnih ekonomskih odnosov in ekonomije nacionalnega gospodarstva na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlil kot raziskovalec na Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj v Ljubljani. Po vstopu v Poslovno skupino Mercator je bil na vodstvenih delovnih mestih na področju zunanje trgovine, na področju podjetij v tujini, trgovine na debelo, franšizinga, javnih naročil, za nekomercialno blago in storitve in je vodil številne razvojne projekte.

Člani UO ZNS so:

 • Marina Lindič, predsednica ZNS
 • Srečko Bukovec, predsednik Strokovnega sveta
 • Mojca Gostiša, član
 • Marko Lekše, član
 • Uroš Zupančič, član       

Člani Strokovnega sveta ZNS so:

 • Srečko Bukovec, predsednik
 • Vlado Prosenik, član
 • Anže Šinkovec, član
 • Alenka Valenčič Butinar, član
 • Uroš Zupančič, član
 • Katja Nose Sabljak, član
 • Boštjan Perc, član
 • Marjana Drolc Kaluža, član
 • Nataša Košir, član
 • Tilen Klobučar, član
 • Tanja Zakrajšek Pucelj, član
 • Mitja Medvešček, član
 • Nejc Zafran, član
 • Marko Budler, član
 • Tina Pirnat, član
 • Jani Ločičnik, član
 • Irena Cirnski, član