Sponzorji

Združenje nabavnikov Slovenije je eno izmed štirih najmlajših nabavnih združenj v Evropi. Namen združenja je povečati pomen nabavne funkcije in vloge v slovenskih podjetjih ter nuditi pomoč svojim članom in vsem, ki pri svojem delu kaj nabavljajo.
Združenje je odprto tako za povezovanje s podobnimi domačimi in mednarodnimi organizacijami kot tudi akademskimi in poslovnimi krogi. Trenutno ima okrog 200 članov. Večina aktivnosti se opravi na prostovoljni osnovi. ZNS letno organizira naslednje dogodke:

  • nabavno konferenco v maju (v skupni organizaciji s podjetjem Planet GV)
  • pomladanski strokovni posvet (posvečeni različnim aktualnim temam povezanimi z nabavo)
  • jesenski strokovni posvet (z informacijami o splošnih gospodarskih razmerah in napovedmi o gibanju cen najpomembnejših surovin v prihodnjem letu)

Pokroviteljstvo ZNS je priložnost za neposreden kontakt z ljudmi, ki so v podjetjih odgovorni za nabavo blaga in storitev ter izboljšanje povezanosti vašega podjetja s slovensko poslovno javnostjo. Na voljo je več ravni sponzorstva, ki ponujajo številne ugodnosti (oglejte si PONUDBO).

  • Zlati sponzor
  • Srebrni sponzor
  • Bronasti sponzor
  • Sponzor
  • Donator