Nabavnik leta 2009

Barbara Šmalc, Vodja nabave v podjetju Trimo

Barbara Šmalc je svojo karierno pot v Trimu začela leta 1997. Odgovorna je za nabavo materialov in storitev za področje celotnega podjetja, raziskave trga, obvladovanje celotne oskrbne verige, obvladovanje zalog in za delo z dobavitelji.

Zakaj ste se odločili postati nabavnik? Kaj vas pri tem delu najbolj navdušuje? / Kaj vam predstavlja največji izziv? 
Moja poklicna pot se je, lahko rečem, dejansko začela v Trimu. Sicer sem se, po končani fakulteti, za dobo pripravništva, zaposlila na Občini v Slovenskih Konjicah in to kratko obdobje je bilo le signal tega, česar ne bi želela opravljati večino svojega življenja. Aprila 1997 sem se zaposlila v Trimu, v oddelku nabave in tu tudi ostala. Še danes trdim, da sem imela srečo. Srečo, da sem prišla v podjetje, ki je trdno stalo na svojih prepričanjih in usmeritvah, kaj želi in kam namerava. Zaposlila sem se med ljudmi, ki so znali, hoteli in bili vedno pripravljeni pomagati, te usmerjati in naučiti. In to je bili to. Po začetnem delu referenta v nabavi in kooperaciji, sem po treh letih postala programski vodja nabave za področje bivalnega programa, kasneje še za področje streh in fasad in leta 2006 prevzela vodenje oddelka nabave, kjer sem še danes. In še vedno se zjutraj zbudim z občutkom ”I feel so purchasing today” in to je to.

Kakšen je po vašem mnenju vpliv nabave na uspeh podjetja? Ali lahko vaše mnenje tudi argumentirate s kakšnim konkretnim primerom? 
Dejstvo je, da moramo nabavo razumeti kot vir prihrankov v podjetju. In na ta vir vplivamo vsi, vsi členi v Trimu, od prvega do zadnjega, torej vsi Trimovci. Če vsak od nas na dan prihrani samo evro, pomeni, da smo privarčevali petsto evrov na dan, 15.000 evrov na mesec in 180.000 evrov na leto. Torej, smo in moramo biti vir prihrankov vsi.

Ali menite, da vaše vodstvo dovolj upošteva prispevek nabave? Komu odgovarjate?
Definitivno. Z upravo in vodstvom Trima redno  sodelujemo in skupaj dogovarjamo in sprejemamo strateške odločitve.

Kako izbirate dobavitelje? Kako pogosto preverjate / ocenjujete njihovo ustreznost z interno opredeljenimi kriteriji? Kateri kriterij je za vas najpomembnejši?  Na kakšen način običajno nabavljate ključne surovine? Na podlagi česa se odločate za ugoden trenutek za nakup? 
Strateške nabavne usmeritve Trima so upravljanje oskrbne verige, ravno ob pravem času razvijati nove nabavne poti in iskati nove materiale in dobavitelje, razvijati partnerstvo z dobavitelji. V upravljanje oskrbne verige spada usklajevanje vseh procesov in funkcij v Trimu, ki so vključeni v oskrbno verigo, z namenom priskrbeti materiale in storitve hitreje, z večjo dodano vrednostjo, na ustrezno lokacijo in obvladovanje ustrezne višine zalog. Nabavniki skupaj s prodajniki, planerji, proizvodnjo, kakovostjo, skladiščem in logistiko dnevno sodelujemo v procesih ocenjevanja, planiranja, napovedovanja količin, usklajevanja dobav in zalog. To pomeni, da skupaj s sektorjem kakovosti neprestano spremljamo kakovost vhodnih materialov . Pri tem tako mi, kot naši dobavitelji, sledimo reku, da kakovost ni več kriterij, temveč je vstopnica za sodelovanje. Še več – kakovost se več ne preverja, temveč se proizvaja. Skupaj sodelujemo z dobavitelji na rednih tehničnih srečanjih in pripravljamo načrte. Z dobavitelji sodelujemo na področju razvoja novih materialov, posodobitve obstoječih materialov, skrajšanje procesov obeh partnerjev, skrajšanje normativov, zmanjšanje porabe materialov, zamenjava obstoječih materialov ..Vse to in še več, razvijamo, poleg dobaviteljev, skupaj s sodelavci iz razvoja, projektive, tehnologije, kakovosti, prodaje, proizvodnje … Skratka, v to sodelovanje smo vključeni vsi. Z dobavitelji redno organiziramo okrogle mize in izobraževanja, kjer se informirajo udeleženci vseh procesov, tako v Trimu kot pri dobaviteljih. Pravi čas   pomeni, da je material v Trimu takrat, ko ga potrebujemo in ne prej ali celo kasneje, kot je načrtovano letno, mesečno in tedensko. Optimalna cena ne pomeni zgolj cene določenega materiala, temveč vse stroške, ki so z nabavo materiala povezani (logistika, embalaža, naklad, razklad, optimalne pakirne enote …).   Razmere na trgu nam,zaradi zviševanja cen, postavljanja v položaj ‘’vzemi ali pusti’’ ipd., zadnjih letih niso   naklonjene. Situacija se sicer zelo zelo počasi obrača v nasprotno smer, vendar to pomeni še več pogajanj, iskanj novih priložnosti na trgu, večja kontrola med naročanjem in porabo materialov ter sprejemanje pravočasnih in pravih odločitev.

Koliko časa ste že član ZNS? Kje vidite prednosti članstva? 
Član ZNS sem od zgodnjih začetkov. Prednost članstva vidim v spoznavanju novih ljudi, načinov dela, povezovanja med nami, izmenjavi izkušenj, dobrih praks….