Nabavnik leta 2012

Marjana Drolc, Direktorica nabave v skupini SIJ

Strokovno komisijo, ki podeljuje naziv Nabavni manager leta, je Marjana Drolc prepričala z dosežki kot so: 
– uvedba centralizirane nabave za strateške surovine na nivoju skupine SIJ,
– vzpostavitev mrežnega vodenja in optimizacija dela med posameznimi družbami znotraj skupine,
– optimizacija in centralno vodenje nakupov materiala in storitev, ki so skupne vsem družbam v skupini SIJ.


Zakaj ste se odločili postati nabavnik? Kaj vas pri tem delu najbolj navdušuje? Kaj vam predstavlja največji izziv?
Odločitev pred osmimi leti sem po spletu okoliščin morala sprejeti tako hitro, da niti ni bilo časa poglobljeno premisliti, kaj nabava sploh je. Priložnost, ki se mi je ponudila, sem vzela kot dobrodošlo spremembo na moji poslovni poti. Prej sem bila namreč dolga leta na prodajni strani. Danes lahko rečem, da sem imela srečo. Pestrost na nabavni strani je izjemna, zato je vedno znova izziv.

Kakšen je po vašem mnenju vpliv nabave na uspeh podjetja? Ali lahko vaše mnenje tudi argumentirate s kakšnim konkretnim primerom? 
Učinek prihrankov pri nabavi se  v veliki meri odrazi pri izboljšanju poslovnega rezultata podjetja. Vendar moramo razumeti nabavo širše, saj prihrankov ni mogoče učinkovito realizirati brez sodelovanja vseh zaposlenih v vseh poslovnih funkcijah. Učinkovita  koordinacija s proizvodnjo in prodajo na primer prispevata k pravilni izbiri metode nakupa. Napačna ocena ali neskladje lahko v primeru nihanja surovin povzroči veliko škodo podjetju. 

Ali menite, da vaše vodstvo dovolj upošteva prispevek nabave? Komu odgovarjate?
Nedvomno. Z vodstvom redno sodelujem, strateške odločitve so vedno obravnavane in usklajene.

Kako izbirate dobavitelje? Kako pogosto preverjate / ocenjujete njihovo ustreznost z interno opredeljenimi kriteriji? Kateri kriterij je za vas najpomembnejši?
 
Proces izbora dobaviteljev je po vseh družbah natančno opredeljen. V enem delu gre za postopke odobravanja in spremljanja dobaviteljev z vidika kakovosti, v drugem delu pa za postopke komercialno-logistične ustreznosti. Pomemben kriterij za umestitev dobaviteljev med strateške je tudi ocena in pozicioniranje dobaviteljev na “njegovem” trgu, kar terja tudi usposobljenost in poglabljanje nabavnikov v posamezna področja. redno izvajamo ocenjevanje dobaviteljev, pri čemer so kriteriji prilagojeni glede na sklope, ki jih nabavljamo. Strateške surovine npr. imajo drugačne ponderje pri ocenjevanju kot material za vzdrževanje.

Na kakšen način običajno nabavljate ključne surovine? Na podlagi česa se odločate za ugoden trenutek za nakup?
Strateške surovine v železarskih družbah delimo na jekleni odpadek, legure in ostale dodajne materiale. Tako legiran in jekleni odpadek kot vsaka legura posebej, imajo svoje zakonitosti na surovinskem trgu, zato moramo natančno spremljati gibanja in globalne trende. Naša naloga je, da poskušamo zniževati tveganja za podjetje. Zato poskušamo v nabavi uveljavljati metode nabave, ki čim bolj pokrivajo prodajne načine, kar poleg sodelovanja s strateškimi dobavitelji terja tudi dobro koordinacijo s prodajo in proizvodnjo.

Koliko časa ste že član ZNS? Kje vidite prednosti članstva?
Pravzaprav ne vem natančno v letih, se mi zdi, da že od vsega začetka.