Nabavnik leta 2014

Marko Lekše, Izvršni direktor nabave v Adria Mobil d.o.o.

Intervju z nabavnim managarjem leta 2014

Sprašuje Uroš Zupančič

Celotno profesionalno pot ste posvetili delu v nabavi. Kakšni so bili vaši začetki?

Po zaključenem študiju strojništva leta 1989 sem se zaposlil v Revozu, ki je takrat nastal kot mešano podjetje med Renaultom in IMV-jem. V Revozu so takrat vzpostavljali novo organizacijo na področju nabave s funkcijo razvojnega nabavnika. Ponudba me je pritegnila in tako sem postal nabavnik. Delo na področju nabave je bilo in je raznoliko in dinamično, prinaša veliko pristojnosti predvsem pa zelo veliko odgovornost. In po 25 letih je še vedno enako zanimivo. Uspešno izpeljana pogajanja so vedno poplačilo vloženega truda. Kadar se izkaže, da je bil dobavitelj močnejši, pa je vedno nova priložnost za učenje.

Kaj vam pomeni nagrada Nabavnik leta 2014?

Nagrada Nabavnik leta je najprej nagrada celotni ekipi nabave Adrie Mobil za uspešno delo in rezultate, ki jih dosegamo. Brez dobre ekipe danes ni možno dosegati vrhunskih rezultatov. V letu 2010 smo pričeli projekt »Odličnosti v nabavi«, v začetku skupaj s svetovalnim podjetjem A.T. Kearney, od leta 2012 pa projekt izvajamo samostojno. V tem času smo ustvarili preko 5 milijonov evrov prihrankov na letnem nivoju. Hkrati pa je nagrada priznanje s strani stanovskih kolegov za vseh 25 let dela opravljenega na področju nabave in hkrati potrditev pravilne odločitve mladega diplomanta na začetku poslovne kariere ter velika obveza za naprej, za delo na področju profesionalizacije poklica nabavnika.

Kar 8 let vaše uspešne kariere ste kot vodja nabave opravljali v Franciji. Ali se pojmovanje in delovnaje “nabave” v tujini razlikuje od “nabave” v Sloveniji?

Imel sem izjemno priložnost dela na področju avtomobilske industrije v Renaultu. Nabavna direkcija Renault je ena najboljših nabavnih organizacij. Veliko dela je bilo posvečenega razvoju metod in procesov. Velik poudarek je bil na pravilnem formiranju in izkoriščanju nabavnih vzvodov, predvsem v zelo zgodnjih fazah zasnove proizvodov. Takrat je nabavni vzvod najmočnejši in največja priložnost za doseganje dobrih dogovorov tako za kupca kot dobavitelja. To s pridom uporabljamo tudi v Adrii Mobil. Ravno v vključevanju nabave v tej zgodnji fazi, tako imenovani »upstream purchasing«, je največja razlika med uspešnimi in manj uspešnimi nabavnimi organizacijami. Mislim, da je v tem tudi največja razlika med nabavnimi organizacijami v avtomobilski industriji in v ostalih industrijah. Druga razlika, ki je bila mnogo bolj prisotna v devetdesetih letih, je mesto nabave v organizaciji podjetja. V avtomobilski industriji je ena ključnih strateških funkcij in tako tudi obravnavana, mislim pa da v marsikateri organizaciji v Sloveniji temu še danes ni tako.

Kako vi vidite razvoj nabavne funkcije v zadnjih 20-ih letih in kako jo vidite v prihodnosti?

Nekoč je bila nabava služba, ki je prejemala ponudbe in pošiljala naročila, potem ko so druge funkcije dogovorile vsebino izdelka ali storitve. S poudarjeno konkurenčnostjo v globalni ekonomiji, ki je danes prisotna praktično v vsaki panogi, se je to »udobje« bistveno spremenilo. Nabava je danes ključna strateška funkcija, ki bistveno prispeva k konkurenčni sposobnosti podjetja. S tem mislim, da mora nabava v podjetje pripeljati kakovostne izdelke, poskrbeti za učinkovito upravljanje nabavne verige, poiskati na trgu dobavitelje, ki lahko sodelujejo na področju razvoja  in inoviranja, vse skupaj za primerno ceno. Koncept »razširjenega« podjetja in njegovo obvladovanje je v današnjem času specializacije izjemno pomemben dejavnik konkurenčne prednosti podjetja. Po obdobju poudarjenega partnerskega sodelovanja z dobavitelji danes opažam, da je pravilno vzpostavljanje konkurenčnega okvira med dobavitelji izjemno pomembno za doseganje dobrih nabavnih rezultatov. V prihodnosti bo obvladovanje nabave ena izmed strateških prednosti podjetja. Nabava bo soočena z izzivi nabave na svetovnih trgih Turčije, Azije, Južne Amerike, ne smemo pozabiti tudi Afrike. Udejstvovanje na teh trgih je seveda povezano s stroški delovanja, zato bo potrebno razmišljati o povezovanju nabavnih organizacij, nabavnih mrežah, razvijati bo potrebno nove kompetence nabavnikov.

Katera znanja, veščine in lastnosti mora imeti odličen nabavnik?

Uspešen nabavnik mora imeti tehnična in komercialna znanja. Zelo dobro mora poznati izdelke in materiale, ki jih kupuje. Zelo dobro mora poznati ekonomiko, stroške, bilance. Obvladovati mora množico raznoterih informacij. Obvladovati mora jezike. Brez angleščine danes ne gre, nemščina je evropskem prostoru zelo koristna, velja razmisliti o francoščini, španščini, ruščini, kitajščini……skratka več je bolje. Nabavnik mora biti dober pogajalec. Bistvo je seveda v pripravi, mora imeti občutek za čas in prioritete, znati mora obvladati  pritiske in stres, mora biti timski igralec, znati mora uskladiti različne interese. Nabavnik mora imeti integriteto, biti mora lojalen svoji organizaciji.

V Franciji ste naredili nabavni MBA, in sicer v svetovno znani šoli EIPM (European Institute of Purchasing Management). Od koga ste se v svoji karieri največ naučili, od staršev, sodelavcev, vaših vodij, šol, …?

Osnovne osebnostne  lastnosti in pozitivnega odnosa do soljudi in okolice sem se zagotovo naučil od staršev, privzgojili so mi delovna navade in voljo do učenja. Gimnazija v Novem mestu mi je dala široko osnovo znanja, družboslovnega in naravoslovnega. Vedno sem imel raje široko poznavanje stvari kot pa specializacijo na samo enem področju. Tehnična izobrazba mi daje dobro podlago za razumevanje materialov , ki jih nabavljamo. Eden ključnih vplivov pa je bila gotovo zaposlitev v Revozu in možnost dela v Renault-jevem sistemu nabave, ki šteje cca. 600 zaposlenih. V začetku sem imel tudi dva izjemna nadrejena direktorja nabave in izjemna človeka, Dominique Correz-a in Pierre Couillerot-a, ki sta v marsičem kriva za mojo »nabavno« kariero in ki sta na začetku nanjo bistveno vplivala. Omogočila sta mi tudi šolanje na EIPM, kjer sem naredil nabavni MBA v devetdesetih letih. Na tej osnovi sem lahko uspešno gradil nadaljnjo kariero. Danes delujem v enem najboljših slovenskih podjetij Adria Mobil, ki je vodilno v panogi caravaninga v Evropi in v katerem imam obilo možnosti za uporabo pridobljenega znanja in za nadaljnje učenje. Funkcija nabave ima v našem podjetju strateško mesto in sem član ožjega kolegija podjetja. S sodelavci danes delujemo na zagotavljanju konkurenčnosti na evropskem trgu in postavljamo osnove za delovanje na globalnih trgih.

Kaj bi svetovali svojim stanovskim kolegicam in kolegom?

Nabavna funkcija je izjemna. Omogoča ukvarjanje z vprašanji od strategije, financ, razvoja do dnevnih problemov zanesljivosti oskrbe, reklamacij itd. Če imate radi široko področje dela, potem je nabava za vas. Nikoli vam ne bo dolgčas. A nosili boste tudi veliko odgovornosti. Vaša naloga pa je, da v svojih organizacijah poskrbite, da bo vloga funkcije nabave vidna, njeni rezultati objektivno merjeni in da jih ustrezno komunicirate. Na ta način boste prispevali k nadaljnji profesionalizaciji funkcije nabave v Sloveniji, za kar si prizadevamo v ZNS in s tem povečevali konkurenčnost vaših podjetij in s tem slovenskega gospodarstva.

Hvala za vaš čas in želim vam uspešno nabavno pot tudi v prihodnosti.