Nabavnik leta 2018

Irena Rimac Gaspari, direktorica korporativne nabave v podjetju Hidria

Intervju z nabavnim managarjem leta 2018

Sprašuje: Uroš Zupančič

Nabavna managerka leta 2018: Irena Rimac Gaspari, direktorica korporativne nabave v HIDRII d.o.o.

Najprej iskrene čestitke za prejeto priznanje.

1. Kako ste se spoznali s področjem nabave in kakšne spomine imate na vaše začetke?

V nabavno službo korporacije Hidria sem prišla pred 10 leti,  ko sem ob širitvi proizvodnje aluminijastih odlitkov ter nakupu nove proizvodne lokacije v Kopru, prevzela vodenje nabave. Znanje, ki sem ga predhodno pridobila kot vodja livarne v Spodnji Idriji, mi je vsekakor pomagalo, da sem lažje razumela specifike in odnos med proizvodno in nabavno funkcijo in kaj ena od druge pričakujeta. S temi spoznanji in izkušnjami je veliko lažje načrtovati  in izvajati nabavne aktivnosti prilagojene potrebam posameznih poslovnih enot .

2. Kaj vam pomeni nagrada Nabavnik leta 2018?

To ni nagrada le za moje delo, ampak predvsem priznanje našemu nabavnem timu, ki vsakodnevno aktivno razvija nabavno funkcijo, znotraj katere skupaj z dobavitelji želimo zagotavljati najboljše rešitve v dobavni verigi in na ta način prispevati k rasti in dodani vrednosti Hidrie.

Na nagrado sem seveda zelo ponosna, je pa to vsekakor dodatna odgovornost, pomembna za prihodnost in nadaljnji razvoj nabavne funkcije znotraj in izven našega podjetja.

3. Katera znanja, veščine in lastnosti mora imeti odličen nabavnik? Katere vrline iščete in  vzpodbujate pri lastnih sodelavcih?

Na prvem mestu izpostavljam odgovornost, zavzetost do dela in vztrajnost. Ker delo nabavnikov postaja vsak dan bolj zahtevno in kompleksno, velik poudarek dajem na sposobnost povezovanja z ostalimi funkcijami znotraj in izven podjetja ter iskanju novih modelov nabave.

4. Od koga pa ste se v svoji karieri največ naučili? Od staršev, sodelavcev, vaših vodij, formalne izobrazbe, …?

Učimo se celo življenje. Začnemo v okolju staršev, od katerih povzemamo osnove pomembne za prihodnost, v šolah, od sodelavcev, od dobaviteljev , učimo se vsak dan in povsod.

Je pa sigurno, da se veliko naučimo skozi lastne izkušnje, tudi skozi lastne napake, ki jih nehote naredimo in skozi katere dozorevamo.

5. Kako vi vidite razvoj nabavne funkcije v zadnjih letih in kako jo vidite v prihodnosti?

Vsekakor gre za funkcijo, ki je zelo pomembna za vsako podjetje in skladno s tem mora biti umeščena na strateškem nivoju. Pravočasna zagotovitev blaga/storitev z dobro ceno in kvaliteto,  je samoumevna naloga nabave.

Nabavo vidim kot funkcijo, ki bistveno prispeva na poti graditve konkurenčnosti podjetja. Zato je danes zelo pomembno delati na razvoju dolgoročnih partnerskih odnosov z dobavitelji, nujno je tudi med funkcijsko povezovanje ter okrepljeno sodelovanje znotraj dobaviteljske verige.

6. Kaj bi svetovali svojim stanovskim kolegicam in kolegom? Na katera področja moramo posvetiti svojo pozornost in kakšni izzivi nas čakajo, da bomo pri svojem delu še bolj uspešni?

Zavedati se moramo, da je naša glavna naloga slediti razvojni strategiji  korporacij/podjetij/poslovnih enot ter oblikovati strateške nabavne aktivnosti, ki bodo zagotovile ta razvoj. Pri tem ne smemo pozabiti na pomembnost operativnih nalog nabave in stalnih izzivov.

Nahajamo se v obdobju digitalizacije  vseh poslovnih funkcij. Pri tem pa želim še posebej izpostaviti dejstvo, da posel delamo ljudje. In tako bo tudi v prihodnje.. Zato še posebej poudarjam pomembnost  medsebojnega sodelovanja in zaupanja.

7. Vsi, ki se ukvarjamo z nabavo imamo nemalo anekdot in izkušenj, ki so nam vlivale nove moči in volje za nadaljnje delo. Nam lahko iz svojega profesionalnega dela zaupate kakšno anekdoto, ki vam je popestrila in dajala nove moči za prihodnje delo?

Z novimi projekti, ki jih uvajamo v Hidrii s ciljem krepitve nabavne funkcije, uvajamo tudi  spremembe v zahtevah in pričakovanjih do dobaviteljev. Zgodi se, da dobavitelj ni najbolj zadovoljen  z našim novim pričakovanjem in se na spremembo ne odziva kot bi želeli. Moja lastna izkušnja je, da spremembe v načinu dela z dobavitelji zahtevajo svoj čas in zato vedno rečem: če se prvič ne odzove, se bo drugič in če ne drugič,  se bo tretjič…

Tako sem denimo ne dolgo nazaj pri uvajanju ene od sprememb  z dobaviteljem govorila kar 12-krat, mu pisala 10 krat, mu dobesedno dihala za ovratnik … in na koncu,  kaj pa mu je drugega preostalo, sva sklenila dogovor (smeh).

Veste, VZTRAJNOST je pomembna lastnost nas nabavnikov. To nas vedno pripelje do cilja.

Hvala za vaš čas in želim vam uspešno nabavno pot tudi v prihodnosti.

ZNS